انتشارات چشمه

1984

1984

مؤلف: جورج اورول مترجم: کاوه میرعباسی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 349 ناشر:..

40,000تومان

آب،آسمان (کتاب های قفسه ی آبی50)

آب،آسمان (کتاب های قفسه ی آبی50)

مؤلف: آذردخت بهرامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 309 ناشر: چشمه..

22,000تومان

آبشوران

آبشوران

مؤلف: علی اشرف درویشیان نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر: چشمه..

10,000تومان

آتش

آتش

مؤلف: حسین سناپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 123 ناشر: چشمه توضیحات تکمیلی..

15,000تومان

آثار نایاب صادق هدایت

آثار نایاب صادق هدایت

مؤلف: صادق هدایت نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 121 ناشر: چشمه توضیحات تکمیلی:..

11,000تومان

آثارشناسی توصیفی احمد شاملو

آثارشناسی توصیفی احمد شاملو

مؤلف: مانی پارسا و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 657 ناشر: چشمه..

18,000تومان

آخرش می آن سراغم (کتاب های قفسه ی آبی45)

آخرش می آن سراغم (کتاب های قفسه ی آبی45)

مؤلف: سیامک گلشیری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 155 ناشر: چشمه..

16,000تومان

آخرین روز یک محکوم به همراه کلودبی نوا (جهان کلاسیک)

آخرین روز یک محکوم به همراه کلودبی نوا (جهان کلاسیک)

مؤلف: ویکتور هوگو مترجم: بنفشه فریس آبادی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 163 ن..

23,000تومان

آخرین رویای فروغ (کتاب های قفسه ی آبی64)

آخرین رویای فروغ (کتاب های قفسه ی آبی64)

مؤلف: سیامک گلشیری نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: چشمه..

20,000تومان

آخرین زلزله ی تهران (جهان تازه ی شعر87)

آخرین زلزله ی تهران (جهان تازه ی شعر87)

مؤلف: علیرضا لبش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 103 ناشر: چشمه..

10,000تومان

آخرین غروب های زمین

آخرین غروب های زمین

مؤلف: روبرتو بولانیو مترجم: پوپه میثاقی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 211 ناش..

22,000تومان

آخرین قارون (جهان کلاسیک)

آخرین قارون (جهان کلاسیک)

مؤلف: اسکات فیتز جرالد مترجم: علی رضا کیوانی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

22,000تومان

آداب دنیا (کتاب های قفسه ی آبی83)

آداب دنیا (کتاب های قفسه ی آبی83)

مؤلف: یعقوب یادعلی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 213 ناشر: چشمه..

28,000تومان

آدوری ها (کتاب های قفسه ی آبی115)

آدوری ها (کتاب های قفسه ی آبی115)

مؤلف: علی چنگیزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 284 ناشر: چشمه..

23,000تومان

آرامش از نوعی دیگر (تجربه های کوتاه 7)

آرامش از نوعی دیگر (تجربه های کوتاه 7)

مؤلف: تام استاپارد مترجم: هوشنگ حسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 51 ناشر: ..

5,000تومان

آرامش برون،آتش درون (آموخته های یک فیلم ساز)

آرامش برون،آتش درون (آموخته های یک فیلم ساز)

مؤلف: ساتیاجیت رای مترجم: کاظم فرهادی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر:..

9,000تومان

آسمان کویر،سرزمین ستارگان

آسمان کویر،سرزمین ستارگان

مؤلف: سودابه محافظ مترجم: مهشید میرمعزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 101 ناش..

1,700تومان

آسمان،کیپ ابر (مجموعه داستان)

آسمان،کیپ ابر (مجموعه داستان)

مؤلف: محمود حسینی زاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 130 ناشر: چشمه توضیحات تک..

7,000تومان

آسید کاظم و تیغ و ترنا (نمایش نامه های محمود استاد محمد 1)

آسید کاظم و تیغ و ترنا (نمایش نامه های محمود استاد محمد 1)

مؤلف: محمود استاد محمد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 130 ناشر: چشمه..

11,500تومان

آشویتس خصوصی من (جهان تازه ی شعر92)

آشویتس خصوصی من (جهان تازه ی شعر92)

مؤلف: حسن همایون نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 175 ناشر: چشمه..

15,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 1085 (55 صفحه)