شعر خارجی

شعر خارجی-شعر خارجی کودکانه-شهر کتاب خارجی-خرید کتاب خارجی-کتاب شعر خارجی-اشعار عاشقانه خارجی با ترجمه-


عاشقانه های جنگ و صلح:گزینه اشعار فرهاد پیربال (پازل شعر امروز)

عاشقانه های جنگ و صلح:گزینه اشعار فرهاد پیربال (پازل شعر امروز)

مؤلف: فرهاد پیربال مترجم: مریوان حلبچه ای نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 156 ن..

11,000تومان

عاشقانه های رابیندرانات تاگور:عاشقانه های مرد شرقی (شعر جهان22)

عاشقانه های رابیندرانات تاگور:عاشقانه های مرد شرقی (شعر جهان22)

مؤلف: رابیندرانات تاگور مترجم: داود خزایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 132 ن..

9,000تومان

عاشقانه های رزه آوسلندر:عشق و چشمان باز رویا (شعر جهان17)

عاشقانه های رزه آوسلندر:عشق و چشمان باز رویا (شعر جهان17)

مؤلف: رزه آوسلندر مترجم: خسرو کیان راد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 77 ناشر:..

5,500تومان

عاشقانه های ریچارد براتیگان:در عشق باران می بارد (شعر جهان 1)

عاشقانه های ریچارد براتیگان:در عشق باران می بارد (شعر جهان 1)

مؤلف: ریچارد براتیگان مترجم: علیرضا بهنام نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 نا..

5,000تومان

عاشقانه های زمینی (عاشقانه های فاضیل هوسنوداعلارجا)،(شعر جهان51)

عاشقانه های زمینی (عاشقانه های فاضیل هوسنوداعلارجا)،(شعر جهان51)

مؤلف: فاضیل هوسنوداعلارجا مترجم: ابوالفضل پاشا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: ..

19,000تومان

عاشقانه های شاعر گمنام (نوشته های منتشر نشده و گزیده ی شعرها)

عاشقانه های شاعر گمنام (نوشته های منتشر نشده و گزیده ی شعرها)

مؤلف: ریچارد براتیگان مترجم: علیرضا بهنام نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 224 ن..

15,000تومان

عاشقانه های شاعران عرب (3جلدی،2زبانه)

عاشقانه های شاعران عرب (3جلدی،2زبانه)

مؤلف: نزار قبانی و دیگران مترجم: ستار جلیل زاده و دیگران سال چاپ: 13951397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات..

35,000تومان

عاشقانه های شعر کرد (شعر معاصر جهان)

عاشقانه های شعر کرد (شعر معاصر جهان)

مؤلف: آرش سنجابی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 124 ناشر: ثالث ..

5,000تومان

عاشقانه های شیرکو بی کس:عاشق شدن در ساعت بیست و پنج (شعر جهان11)

عاشقانه های شیرکو بی کس:عاشق شدن در ساعت بیست و پنج (شعر جهان11)

مؤلف: شیرکو بی کس مترجم: فریاد شیری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 94 ناشر: سر..

17,000تومان

عاشقانه های عزیز نسین:ایستگاه عشق (شعر جهان39)

عاشقانه های عزیز نسین:ایستگاه عشق (شعر جهان39)

مؤلف: عزیز نسین مترجم: ابوالفضل پاشا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 86 ناشر: س..

10,000تومان

عاشقانه های فدریکو گارسیا لورکا:ستاره ی عاشق پیشه (شعر جهان 8)

عاشقانه های فدریکو گارسیا لورکا:ستاره ی عاشق پیشه (شعر جهان 8)

مؤلف: فدریکو گارسیا لورکا مترجم: رضا معتمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104..

7,500تومان

عاشقانه های فریدریش نیچه:زرتشت و عاشق (شعر جهان23)

عاشقانه های فریدریش نیچه:زرتشت و عاشق (شعر جهان23)

مؤلف: فریدریش ویلهلم نیچه مترجم: علی عبداللهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 7..

7,800تومان

عاشقانه های لنگستون هیوز:عشق ستاره ای درخشان است (شعر جهان 7)

عاشقانه های لنگستون هیوز:عشق ستاره ای درخشان است (شعر جهان 7)

مؤلف: لنگستون هیوز مترجم: علیرضا بهنام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 73 ناشر:..

7,500تومان

عاشقانه های مارگرت اتوود:خیابان و عشق (شعر جهان14)

عاشقانه های مارگرت اتوود:خیابان و عشق (شعر جهان14)

مؤلف: مارگرت اتوود مترجم: سهند آقایی،مینا جعفری ثابت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

4,500تومان

عاشقانه های محمود درویش:ریتا...عشق و یاسمن (شعر جهان 9)

عاشقانه های محمود درویش:ریتا...عشق و یاسمن (شعر جهان 9)

مؤلف: محمود درویش مترجم: موسی بیدج نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: سرز..

14,000تومان

عاشقانه های مصر باستان

عاشقانه های مصر باستان

مؤلف: علی عبداللهی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ناشر: مشکی..

4,000تومان

عاشقانه های مصر باستان

عاشقانه های مصر باستان

مؤلف: علیعبدالهی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 32 ناشر: مشکی..

4,000تومان

عاشقانه های مصر باستان (شعر جهان:نخستین مجموعه شعر غنایی جهان)

عاشقانه های مصر باستان (شعر جهان:نخستین مجموعه شعر غنایی جهان)

مؤلف: ازراپاوند و دیگران مترجم: عباس صفاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 190 ..

7,000تومان

عاشقانه های ناظم حکمت:عاشقانه های ساعت بیست و یک (شعر جهان21)

عاشقانه های ناظم حکمت:عاشقانه های ساعت بیست و یک (شعر جهان21)

مؤلف: ناظم حکمت مترجم: ابوالفضل پاشا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: ..

8,000تومان

عاشقانه های نزار قبانی:از من نپرس چرا دوستت دارم (شعر جهان 2)

عاشقانه های نزار قبانی:از من نپرس چرا دوستت دارم (شعر جهان 2)

مؤلف: نزار قبانی مترجم: رضا عامری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: سرزم..

15,000تومان

نمایش 301 تا 320 از 532 (27 صفحه)