شعر خارجی

شعر خارجی-شعر خارجی کودکانه-شهر کتاب خارجی-خرید کتاب خارجی-کتاب شعر خارجی-اشعار عاشقانه خارجی با ترجمه-


بیهوده میبارد این باران

بیهوده میبارد این باران

مؤلف: عزیز نسین مترجم: مژگان دولت آبادی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

11,000تومان

تا سبز شوم از عشق (شعرهای عاشقانه و نثر نزار قبانی)

تا سبز شوم از عشق (شعرهای عاشقانه و نثر نزار قبانی)

مؤلف: نزار قبانی مترجم: موسی اسوار نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 407 ناشر: س..

12,500تومان

تابستان در بادن بادن

تابستان در بادن بادن

مؤلف: لئونید تسپکین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 183 ناشر: تندیس..

4,000تومان

تابستان عاشقان

تابستان عاشقان

مؤلف: محمود درویش مترجم: عبدالرضا رضایینیا نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعدا..

3,000تومان

تازه ترین نشانی من

تازه ترین نشانی من

مؤلف: شیرکو بی کس مترجم: کاوه خضری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ناشر: گل..

14,000تومان

تاملات(سه لته رومی،مجموعه شعر)

تاملات(سه لته رومی،مجموعه شعر)

مؤلف: پاپ ژان پل دوم مترجم: محمد شریفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

6,000تومان

ترانه های باب دیلن (1985-1970)

ترانه های باب دیلن (1985-1970)

مؤلف: باب دیلن مترجم: رضوان صدقی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 417 ناشر:..

35,000تومان

ترانه های باب دیلن (2009-1985)

ترانه های باب دیلن (2009-1985)

مؤلف: باب دیلن مترجم: رضوان صدقی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 408 ناشر:..

35,000تومان

ترانه های باب دیلن(3جلدی)

ترانه های باب دیلن(3جلدی)

مؤلف: باب دیلن مترجم: رضوان صدقی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 1194 ناش..

90,000تومان

ترانه های باب دیلن(دههی1985-1970)

ترانه های باب دیلن(دههی1985-1970)

مؤلف: باب دیلن مترجم: رضوان صدقی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

35,000تومان

ترانه های باب دیلن(دههی2009-1985)

ترانه های باب دیلن(دههی2009-1985)

مؤلف: باب دیلن مترجم: رضوان صدقی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

35,000تومان

ترانه های پینک فلوید

ترانه های پینک فلوید

مؤلف: سید بارت،راجر واترز مترجم: م.آزاد،فرخ تمیمی نوبت چاپ: 11 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفح..

25,000تومان

ترانه های کریس د برگ

ترانه های کریس د برگ

مترجم: پیام نیکدست نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 452 ناشر: ثالث..

30,000تومان

ترجمان شعر (گزیده اشعار سیاسی نزار قبانی)

ترجمان شعر (گزیده اشعار سیاسی نزار قبانی)

مؤلف: نزار قبانی مترجم: اسماء خواجه زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 نا..

12,000تومان

تصمیمت را بگیر حلزون (گزیده هایکوهای ریچارد رایت)

تصمیمت را بگیر حلزون (گزیده هایکوهای ریچارد رایت)

مؤلف: ریچارد رایت مترجم: رضا عابدین زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 256 نا..

5,500تومان

تصویر توکیو لود نشد

تصویر توکیو لود نشد

مترجم: فرشته پناهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 100 ناشر: بوتیم..

9,500تومان

تق تق(شعرهایاحمد مطر)

تق تق(شعرهایاحمد مطر)

مؤلف: احمد مطر مترجم: سهند آقایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 4..

4,000تومان

تمام آن چه به خاطرش زنده ام

تمام آن چه به خاطرش زنده ام

مؤلف: اوانسنس مترجم: یاسین محمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 176 ناشر: افر..

4,400تومان

تمام کودکان جهان شاعرند

تمام کودکان جهان شاعرند

مؤلف: نزار قبانی و دیگران مترجم: یغما گلرویی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 17..

12,000تومان

تنش را برای زمان تفسیر میکند

تنش را برای زمان تفسیر میکند

مؤلف: ولید علاء الدین مترجم: حمزه کوتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد ص..

10,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 542 (28 صفحه)