دیوان شعرا

کلمات کلیدی:

دیوان شعرا-خرید اینترنتی دیوان شهریار-خرید کتاب شهریار-خرید اینترنتی دیوان اشعار شهریار-خرید کتاب شعر شهریار-فروشگاه آنلاین کتاب


داستان های شاهنامه فردوسی(باقاب،وزیری،آقامیری)

داستان های شاهنامه فردوسی(باقاب،وزیری،آقامیری)

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی مترجم: محمد باقر آقامیری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500..

75,000تومان

داستان های شاهنامه فردوسی(باقاب،وزیری،شکیبا)

داستان های شاهنامه فردوسی(باقاب،وزیری،شکیبا)

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی مترجم: استاد شکیبا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد..

75,000تومان

داستانهای شاهنامه فردوسی

داستانهای شاهنامه فردوسی

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 456 ناشر: پیام عدالت تو..

300,000تومان

داستانهای شاهنامه فردوسی(باقاب،رحلی،اخوین)

داستانهای شاهنامه فردوسی(باقاب،رحلی،اخوین)

مؤلف: کاوه اخوین مترجم: استاد شکیبا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات..

220,000تومان

دو بیتی های بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر

مؤلف: بابا طاهر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 112 ناشر: کیاپاشا توضیحات تکمی..

12,000تومان

دوبیتیهای باباطاهر(چرم،قابدار،وزیری،لب طلا)

دوبیتیهای باباطاهر(چرم،قابدار،وزیری،لب طلا)

مؤلف: وحید دستگردی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناشر: بهزاد..

50,000تومان

دور گل نازلانا نازلانا(آذربایجان ماهنیوتصنیفلری)

دور گل نازلانا نازلانا(آذربایجان ماهنیوتصنیفلری)

مؤلف: بهروز دیبازر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 240 ناشر: یاران..

12,500تومان

دیوان اشعار خواجه شمس الدین حافظ شیرازی

دیوان اشعار خواجه شمس الدین حافظ شیرازی

مؤلف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 528 ناشر: فرد..

25,000تومان

دیوان اشعار رودکی

دیوان اشعار رودکی

مؤلف: ابو عبدالله جعفربن محمد رودکی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 120 ناشر: ..

45,000تومان

دیوان اشعار شاه نعمت الله ولی (غزلیات،قصاید،مثنوی ها،قطعات...)،(2جلدی)

دیوان اشعار شاه نعمت الله ولی (غزلیات،قصاید،مثنوی ها،قطعات...)،(2جلدی)

مؤلف: شاه نعمت الله ولی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1216 ناشر: فردوس توضیح..

68,000تومان

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

مؤلف: فروغ فرخزاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 318 ناشر: سایه نیما توضیحات ..

13,500تومان

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

مؤلف: فروغ فرخ زاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 535 ناشر: خدمات فرهنگی کرما..

30,000تومان

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

مؤلف: فروغ فرخزاد نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 456 ناشر: مروارید توضیحات تکم..

22,000تومان

دیوان اشعار ملک الشعرای بهار (2جلدی)

دیوان اشعار ملک الشعرای بهار (2جلدی)

مؤلف: محمدتقی بهار نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1424 ناشر: توس توضیحات تکمی..

95,000تومان

دیوان اشعار منوچهری دامغانی

دیوان اشعار منوچهری دامغانی

مؤلف: منوچهری دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 336 ناشر: فردوس توضیحات ..

40,000تومان

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

مؤلف: ناصرخسرو قبادیانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 688 ناشر: فردوس توضیحا..

32,000تومان

دیوان اشعار پروین اعتصامی

دیوان اشعار پروین اعتصامی

مؤلف: حسن احمدی گیوی نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد صفحات: 330 ناشر: قطر..

23,000تومان

دیوان امیری فیروزکوهی (3جلدی)

دیوان امیری فیروزکوهی (3جلدی)

مؤلف: کریم امیری فیروزکوهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1289 ناشر: زوار توض..

27,000تومان

دیوان انوری

دیوان انوری

مؤلف: محمد انوری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 744 ناشر: نگاه توضیحات تکمیلی..

45,000تومان

دیوان بیدل دهلوی (2جلدی)

دیوان بیدل دهلوی (2جلدی)

مؤلف: بیدل دهلوی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 2103 ناشر: نگاه توضیحات تکمی..

55,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 395 (20 صفحه)