سرگذشت وسفرنامه

کلمات کلیدی:

کتاب سفرنامه-کتاب سفرنامه برادران امیدوار-بهترین کتاب های زندگینامه-لیست کتابهای سفرنامه-بهترین زندگینامه های ایرانی-بهترين كتابهاي خاطرات


آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)

آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر..

3,000تومان

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

3,000تومان

آشنایی با دانته

آشنایی با دانته

مؤلف: امیرهمایون محسنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 89 ناشر: دی..

8,500تومان

آشنایی با زکریای رازی (مشاهیر علم)

آشنایی با زکریای رازی (مشاهیر علم)

مؤلف: مهروش طهوری نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: ذکر توضیحات تکمیلی: ..

3,000تومان

آشنایی با فارادی (مشاهیر علم)

آشنایی با فارادی (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,800تومان

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر..

3,500تومان

آشنایی با ماری کوری (مشاهیر علم)

آشنایی با ماری کوری (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

3,000تومان

آشنایی با مندل (مشاهیر علم)

آشنایی با مندل (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,200تومان

آشنایی با نیوتن (مشاهیر علم)

آشنایی با نیوتن (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

7,000تومان

آشنایی با هالی (مشاهیر علم)

آشنایی با هالی (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,200تومان

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر..

4,000تومان

آشنایی با پاستور (مشاهیر علم)

آشنایی با پاستور (مشاهیر علم)

مؤلف: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر: ذکر توضیحات تکم..

4,500تومان

آشنایی با پروفسور حسابی (مشاهیر علم)

آشنایی با پروفسور حسابی (مشاهیر علم)

مؤلف: محمدامین باباربیع نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 56 ناشر: ذکر..

4,500تومان

آشنایی با گالیله (مشاهیر علم)

آشنایی با گالیله (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

4,800تومان

آشیل صدا

آشیل صدا

مؤلف: حجت بداغی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 176 ناشر: ایجاز..

25,000تومان

آفاق عرفان ابن عربی:نگاهی کلی به زندگانی و آثار (عرفان12)

آفاق عرفان ابن عربی:نگاهی کلی به زندگانی و آثار (عرفان12)

مؤلف: محمود ارول قلیچ مترجم: توفیق ه.سبحانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 324..

25,000تومان

آفتاب و فولاد

آفتاب و فولاد

مؤلف: یوکیو میشیما مترجم: فردین توسلیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

10,000تومان

آفرینندگان

آفرینندگان

مؤلف: گرانویل کالند تورنلی مترجم: حیدر امینی هرسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد ص..

4,250تومان

آقای استاندار(خاطرات علیعبدالعلیزاده)

آقای استاندار(خاطرات علیعبدالعلیزاده)

مؤلف: علی عبدالعلیزاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 200 ناشر: ن..

12,000تومان

آقای بازیگر (زندگی عزت الله انتظامی)

آقای بازیگر (زندگی عزت الله انتظامی)

مؤلف: هوشنگ گلمکانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 424 ناشر: قطره..

95,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 1016 (51 صفحه)