سرگذشت وسفرنامه

کلمات کلیدی:

کتاب سفرنامه-کتاب سفرنامه برادران امیدوار-بهترین کتاب های زندگینامه-لیست کتابهای سفرنامه-بهترین زندگینامه های ایرانی-بهترين كتابهاي خاطرات


آشنایی با ابن سینا (مشاهیر علم)

آشنایی با ابن سینا (مشاهیر علم)

مؤلف: مهروش طهوری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: ذکر..

2,200تومان

آشنایی با ابوریحان بیرونی (مشاهیر علم)

آشنایی با ابوریحان بیرونی (مشاهیر علم)

مؤلف: مهروش طهوری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: ذکر توضیحات تکمیلی: ..

2,200تومان

آشنایی با ادیسون (مشاهیر علم)

آشنایی با ادیسون (مشاهیر علم)

مؤلف: آنا اسپرول مترجم: صدیقه ابراهیمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر:..

3,000تومان

آشنایی با اوپنهایمر (مشاهیر علم)

آشنایی با اوپنهایمر (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر..

3,200تومان

آشنایی با اینشتین (مشاهیر علم)

آشنایی با اینشتین (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: مسعود سلطانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات:..

2,800تومان

آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)

آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر..

3,000تومان

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

3,000تومان

آشنایی با دانته

آشنایی با دانته

مؤلف: امیرهمایون محسنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 89 ناشر: دی..

8,500تومان

آشنایی با زکریای رازی (مشاهیر علم)

آشنایی با زکریای رازی (مشاهیر علم)

مؤلف: مهروش طهوری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: ذکر توضیحات تکمیلی: ..

2,200تومان

آشنایی با فارادی (مشاهیر علم)

آشنایی با فارادی (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,500تومان

آشنایی با فرزندان و یاران چهارده معصوم (ع)

آشنایی با فرزندان و یاران چهارده معصوم (ع)

مؤلف: احمد امیری پور نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 255 ناشر: راز توکل..

8,500تومان

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر..

2,800تومان

آشنایی با ماری کوری (مشاهیر علم)

آشنایی با ماری کوری (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

3,000تومان

آشنایی با مندل (مشاهیر علم)

آشنایی با مندل (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,200تومان

آشنایی با نیوتن (مشاهیر علم)

آشنایی با نیوتن (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

3,200تومان

آشنایی با هالی (مشاهیر علم)

آشنایی با هالی (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,200تومان

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر..

3,000تومان

آشنایی با پاستور (مشاهیر علم)

آشنایی با پاستور (مشاهیر علم)

مؤلف: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر: ذکر توضیحات تکم..

2,800تومان

آشنایی با پروفسور حسابی (مشاهیر علم)

آشنایی با پروفسور حسابی (مشاهیر علم)

مؤلف: محمدامین باباربیع نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 56 ناشر: ذکر..

2,500تومان

آشنایی با گالیله (مشاهیر علم)

آشنایی با گالیله (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

3,200تومان

نمایش 21 تا 40 از 1178 (59 صفحه)