سرگذشت وسفرنامه

کلمات کلیدی:

کتاب سفرنامه-کتاب سفرنامه برادران امیدوار-بهترین کتاب های زندگینامه-لیست کتابهای سفرنامه-بهترین زندگینامه های ایرانی-بهترين كتابهاي خاطرات


آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

3,000تومان

آشنایی با دانته

آشنایی با دانته

مؤلف: امیرهمایون محسنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 89 ناشر: دی..

8,500تومان

آشنایی با زکریای رازی (مشاهیر علم)

آشنایی با زکریای رازی (مشاهیر علم)

مؤلف: مهروش طهوری نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: ذکر توضیحات تکمیلی: ..

3,000تومان

آشنایی با فارادی (مشاهیر علم)

آشنایی با فارادی (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,800تومان

آشنایی با فرزندان و یاران چهارده معصوم (ع)

آشنایی با فرزندان و یاران چهارده معصوم (ع)

مؤلف: احمد امیری پور نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 255 ناشر: راز توکل..

8,500تومان

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر..

3,500تومان

آشنایی با ماری کوری (مشاهیر علم)

آشنایی با ماری کوری (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

3,000تومان

آشنایی با مندل (مشاهیر علم)

آشنایی با مندل (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,200تومان

آشنایی با نیوتن (مشاهیر علم)

آشنایی با نیوتن (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

3,200تومان

آشنایی با هالی (مشاهیر علم)

آشنایی با هالی (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

2,200تومان

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

مؤلف: پل استراترن مترجم: جواد ثابت نژاد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر..

4,000تومان

آشنایی با پاستور (مشاهیر علم)

آشنایی با پاستور (مشاهیر علم)

مؤلف: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر: ذکر توضیحات تکم..

4,500تومان

آشنایی با پروفسور حسابی (مشاهیر علم)

آشنایی با پروفسور حسابی (مشاهیر علم)

مؤلف: محمدامین باباربیع نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 56 ناشر: ذکر..

2,500تومان

آشنایی با گالیله (مشاهیر علم)

آشنایی با گالیله (مشاهیر علم)

مؤلف: جان گریبین،مری گریبین مترجم: پریسا همایون روز نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

4,800تومان

آفاق عرفان ابن عربی:نگاهی کلی به زندگانی و آثار (عرفان12)

آفاق عرفان ابن عربی:نگاهی کلی به زندگانی و آثار (عرفان12)

مؤلف: محمود ارول قلیچ مترجم: توفیق ه.سبحانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 324..

25,000تومان

آفرین بر قلمت ای بهزاد

آفرین بر قلمت ای بهزاد

مؤلف: محمد ناصری پور نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سلفون تعداد صفحات: 456 ناشر: سروش..

65,000تومان

آفرینندگان

آفرینندگان

مؤلف: گرانویل کالند تورنلی مترجم: حیدر امینی هرسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد ص..

4,250تومان

آقای استاندار(خاطرات علیعبدالعلیزاده)

آقای استاندار(خاطرات علیعبدالعلیزاده)

مؤلف: علی عبدالعلیزاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 200 ناشر: ن..

12,000تومان

آقای پروست (خاطرات سلست آلباره از زندگی با مارسل پروست)

آقای پروست (خاطرات سلست آلباره از زندگی با مارسل پروست)

مؤلف: سلست آلباره مترجم: شهرزاد ماکویی،مینو حسینی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

20,000تومان

آقای پروست(خاطراتسلستآلبارهاززندگیباپروست)

آقای پروست(خاطراتسلستآلبارهاززندگیباپروست)

مؤلف: سلست آلباره و ... مترجم: شهرزاد ماکویی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1..

20,000تومان

نمایش 21 تا 40 از 1044 (53 صفحه)