شعرنو

کتاب شعر نو-کتاب شعر نصرت رحمانی-خرید کتاب شعر نفیس-خرید کتاب شعر نو-معرفی کتاب شعر-معرفی کتاب شعر نو-کتاب های شعر معروف


بر این در سیاه بسته یادداشتی نوشته ام

بر این در سیاه بسته یادداشتی نوشته ام

مؤلف: سودابه دیداران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 400 تعداد صفحات: 100 ناشر: قطر..

8,000تومان

بر بال آسمان(مجموعه شعر)

بر بال آسمان(مجموعه شعر)

مؤلف: سوسن وکیلی(جزایری) نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1378 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 236 ناشر:..

16,000تومان

بر پنجره می زند تلنگر باران

بر پنجره می زند تلنگر باران

مؤلف: سیمین علیزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 64 ناشر: فصل پن..

10,000تومان

برادرکشی

برادرکشی

مؤلف: محمد افندیده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 56 ناشر: فصل پنج..

7,000تومان

برایم آدامسی جویده شده بفرست

برایم آدامسی جویده شده بفرست

مؤلف: مرجان اسماعیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 103 ناشر: شهر..

6,000تومان

برسد به دست تو ای پادشاه جهان(مجموعهشعر)

برسد به دست تو ای پادشاه جهان(مجموعهشعر)

مؤلف: مهدیه نظری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 48 ناشر: پیدایش..

3,000تومان

برف روی خط استوا

برف روی خط استوا

مؤلف: مهدیه لطیفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 112 ناشر: فصل پن..

8,000تومان

برق رگ ها بر پولاد دریا

برق رگ ها بر پولاد دریا

مؤلف: قاسم آهنین جان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 100 ناشر: بوتی..

8,500تومان

بریم هوا خوری

بریم هوا خوری

مؤلف: مهرداد فلاح نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 64 ناشر: فصل پنج..

8,000تومان

بعد از بنفشه ای که نیامد

بعد از بنفشه ای که نیامد

مؤلف: عباس باقری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 152 ناشر: شهرستا..

12,000تومان

بعد از جهنم رفته بودم به جهنم

بعد از جهنم رفته بودم به جهنم

مؤلف: علی کریمی کلایه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 96 ناشر: آنی..

11,000تومان

بغض های نارس

بغض های نارس

مؤلف: فرنگیس شنتیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 80 ناشر: فصل پن..

9,000تومان

بغض های کال

بغض های کال

مؤلف: نجمه خسروپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 58 ناشر: آرادما..

7,500تومان

بن بست از دوسو

بن بست از دوسو

مؤلف: کاظم هاشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 144 ناشر: فصل پنجم..

15,000تومان

بندهایم را به آب بده

بندهایم را به آب بده

مؤلف: حسن همتیخواه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 80 ناشر: افراز..

15,000تومان

بنفشه های غمگین(دوزیانه)

بنفشه های غمگین(دوزیانه)

مؤلف: سعید جاسم الزبیدی مترجم: محمد حمادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 10..

16,000تومان

به تالار که رسیدم والس تمام شده بود

به تالار که رسیدم والس تمام شده بود

مؤلف: چنگیز عصارین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 68 ناشر: بوتیما..

7,000تومان

به تنهایی نفس می کشم

به تنهایی نفس می کشم

مؤلف: محمد حسین پورمعصومی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 88 ناشر: ..

14,000تومان

به خاطر غنای این اندوه دستان ما را بگیر

به خاطر غنای این اندوه دستان ما را بگیر

مؤلف: احمدرضا احمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 48 ناشر: مشکی..

12,000تومان

به شکوفه سیب(شعرما)

به شکوفه سیب(شعرما)

مؤلف: مهدی مظفری ساوجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 108 ناشر: ش..

15,000تومان

نمایش 101 تا 120 از 719 (36 صفحه)