شعرنو

کتاب شعر نو-کتاب شعر نصرت رحمانی-خرید کتاب شعر نفیس-خرید کتاب شعر نو-معرفی کتاب شعر-معرفی کتاب شعر نو-کتاب های شعر معروف


به نام کوچک هرمز

به نام کوچک هرمز

مؤلف: هرمز علی پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 312 ناشر: نیماژ..

30,000تومان

به هزار دلیل دوستت دارم

به هزار دلیل دوستت دارم

مؤلف: حامد ابراهیم پور نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 112 ناشر: ف..

7,000تومان

به کوچه زنبق

به کوچه زنبق

مؤلف: هرمز علی پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 5000 تعداد صفحات: 76 ناشر: بوتیما..

8,500تومان

بهار نمیشود که نیاید

بهار نمیشود که نیاید

مؤلف: ابوالقاسم حسینجانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 32 ناشر: ..

3,000تومان

بهترین اشعار نیچه

بهترین اشعار نیچه

مؤلف: فردریش نیچه مترجم: شجاع الدین شفا نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2500 تعداد ص..

15,000تومان

بهشت نیمهکاره

بهشت نیمهکاره

مؤلف: توماس ترانسترومر مترجم: بابک زمانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد ..

10,000تومان

بهشت همین حوالی است

بهشت همین حوالی است

مؤلف: محمدرضا عطائی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 164 ناشر: بوتیم..

13,000تومان

بوته سنگی(مجموعه شعر)

بوته سنگی(مجموعه شعر)

مؤلف: سوسن وکیلی(جزایری) نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1376 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2500 تعداد صفحات: 84 ناشر: ..

1,000تومان

بچرخ و قونیه را آفتابگردان کن

بچرخ و قونیه را آفتابگردان کن

مؤلف: سعید رضادوست نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 63 ناشر: نگاه م..

8,000تومان

بگذار قهوه ات سرد شود دل تنگ

بگذار قهوه ات سرد شود دل تنگ

مؤلف: بنیامین یزدانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد صفحات: 72 ناشر: پایا..

7,000تومان

بی سیماتر از باد

بی سیماتر از باد

مؤلف: اردشیر اسفندیاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 80 ناشر: پرس..

7,000تومان

بی قاعدگی

بی قاعدگی

مؤلف: مهتاب یغما نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 80 ناشر: آنیما..

10,000تومان

بی من فروغ نخوان

بی من فروغ نخوان

مؤلف: نیلوفر لاری پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 64 ناشر: فصل..

7,000تومان

بی نقابی

بی نقابی

مؤلف: حمید درویشی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 112 ناشر: شهرستا..

9,000تومان

بی گاه(1)

بی گاه(1)

مؤلف: سعید اسکندری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 100 ناشر: خوازن..

10,000تومان

بی گاه(2)

بی گاه(2)

مؤلف: سعید اسکندری و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناشر: ..

10,000تومان

بی گاه(3)

بی گاه(3)

مؤلف: سعید اسکندری و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناشر: ..

10,000تومان

بی گاه(4)

بی گاه(4)

مؤلف: سعید اسکندری و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناشر: ..

20,000تومان

بیا و کودکانه عاشقم باش

بیا و کودکانه عاشقم باش

مؤلف: ابراهیم نوش آذر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 88 ناشر: آمه..

9,000تومان

بیان غول آسای اتاق

بیان غول آسای اتاق

مؤلف: امین رجبیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 58 ناشر: بوتیمار..

4,400تومان

نمایش 121 تا 140 از 719 (36 صفحه)