شعرنو

کتاب شعر نو-کتاب شعر نصرت رحمانی-خرید کتاب شعر نفیس-خرید کتاب شعر نو-معرفی کتاب شعر-معرفی کتاب شعر نو-کتاب های شعر معروف


تو و جاده همدستید

تو و جاده همدستید

مؤلف: کیوان مهرگان نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1350 تعداد صفحات: 94 ناشر: پایان..

5,000تومان

توفانی پنهان شده در نسیم

توفانی پنهان شده در نسیم

مؤلف: شمس لنگرودی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 153 ناشر: چشمه..

8,000تومان

تیمارستان

تیمارستان

مؤلف: مهدی ایوبی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 320 ناشر: فصل پنج..

13,000تومان

تیک تاک قدم هات(مجموعه شعر)

تیک تاک قدم هات(مجموعه شعر)

مؤلف: شهاب مقربین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 59 ناشر: چشمه..

5,500تومان

ثعلبیه تولکی ناغیلی(روباهنامه)

ثعلبیه تولکی ناغیلی(روباهنامه)

مؤلف: محمدباقر خلخالی کاغذکنانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 18..

2,700تومان

جام های دریایی

جام های دریایی

مؤلف: بهمن رافعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 88 ناشر: نوشته..

7,000تومان

جبر نباتی

جبر نباتی

مؤلف: شاهین شیرزادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 50 ناشر: افراز..

6,000تومان

جزیرههای معطل(مجموعه شعر)

جزیرههای معطل(مجموعه شعر)

مؤلف: محمد شریفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 216 ناشر: نون..

10,000تومان

جشن ناپیدا(لنگرودی)

جشن ناپیدا(لنگرودی)

مؤلف: شمس لنگرودی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 112 ناشر: نیماژ..

10,000تومان

جن ام جماعت بسم ا...

جن ام جماعت بسم ا...

مؤلف: رضا حیرانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 80 ناشر: بوتیمار..

7,000تومان

جنوب با طعم لیوا(مجموعه شعر)

جنوب با طعم لیوا(مجموعه شعر)

مؤلف: بلقیس بهزادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 72 ناشر: داستان..

6,000تومان

جنون منطقی

جنون منطقی

مؤلف: افشین یداللهی ناشر: نگاه..

35,000تومان

جنگ دختر دستکش پوش با سرما

جنگ دختر دستکش پوش با سرما

مؤلف: زیتا ملکی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1800 تعداد صفحات: 86 ناشر: قطره..

5,000تومان

جهان جای دوری نیست

جهان جای دوری نیست

مؤلف: محمود معتقدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 114 ناشر: بوتیما..

9,500تومان

جوان شدن جاودانگی

جوان شدن جاودانگی

مؤلف: قربان ولیئی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 110 ناشر: نیستان..

2,500تومان

حافظ خوانی

حافظ خوانی

مؤلف: حافظ عظیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 72 ناشر: فصل پنجم..

8,000تومان

حال من دست خودم نیست

حال من دست خودم نیست

مؤلف: عبدالجبار کاکایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 64 ناشر: فص..

7,000تومان

حباب شکستهی ماه

حباب شکستهی ماه

مؤلف: مازیار نوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 96 ناشر: بوتیمار..

6,000تومان

حبس سکوت

حبس سکوت

مؤلف: عبدالجبار کاکایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 64 ناشر: فص..

8,000تومان

حبسیه های یک ماهی

حبسیه های یک ماهی

مؤلف: علیرضا بدیع نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 72 ناشر: فصل پنج..

8,000تومان

نمایش 141 تا 160 از 670 (34 صفحه)