روانشناسی

فروشگاه اینترنتی کتاب روانشناسی-خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی رشته روانشناسی-بانک کتاب های روانشناسی-خرید کتابهای تخصصی روانشناسی-نام کتابهای روانشناسی بالینی-انتشارات کتاب روانشناسی-ناشران کتابهای روانشناسی


104 فعالیت سازنده

104 فعالیت سازنده

مؤلف: آلنا جونز مترجم: میترا محمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1389 تعداد صفحات: 304 ناشر: رشد..

6,000تومان

آدم سازی در روانشناسی خانواده

آدم سازی در روانشناسی خانواده

مؤلف: ویرجینیا ستیر مترجم: دکتر بهروز بیرشک نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 360 ناشر: ر..

18,000تومان

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی (راهنمای گرامر، درک مطلب و نگارش در IELTS-Tofel زبان عمومی فوق لیسانس و دکتری)

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی (راهنمای گرامر، درک مطلب و نگارش در IELTS-Tofel زبان عمومی فوق لیسانس و دکتری)

مؤلف: مریم داداش زاده - لیلی کامیاب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 تعداد صفحات: 560 ناشر: رشد..

11,000تومان

آسیب شناسی حجاب

آسیب شناسی حجاب

مؤلف: مهدی مهریزی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1390 تعداد صفحات: 88 ناشر: رشد..

2,200تومان

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی

مؤلف: دکتر سعید شاملو نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1392 تعداد صفحات: 344 ناشر: رشد..

15,000تومان

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی

مؤلف: لوئیس کوهن ، میشل هالیدی مترجم: دکتر علی دلاور نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1395 تعداد صفحات: 240..

14,000تومان

آموزش روانشناسی ورزشی

آموزش روانشناسی ورزشی

مؤلف: پروفسور گلین و . . . مترجم: دکتر محمد کاظم واعظ موسوی و دکتر معصومه شجاعی نوبت چاپ: 2 سال ..

10,000تومان

آموزش و درمان معلولین

آموزش و درمان معلولین

مؤلف: ماروین روزن ، جرالد کلارک مترجم: دکتر سید علی اکبر میر حسنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1370 تعدا..

10,000تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و پرورش تطبیقی

مؤلف: دکتر علی محمد الماسی نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 248 ناشر: رشد..

13,000تومان

آموزش و پرورش تطبیقی (جلد 1 و 2)

آموزش و پرورش تطبیقی (جلد 1 و 2)

مؤلف: دکتر محمد علی فرجاد نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 425 ناشر: رشد..

22,000تومان

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

مؤلف: پیتر وست وود مترجم: شاهرخ مکوند حسینی با همکاری فرح شیلاندری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1389 تعد..

6,500تومان

آیا رابطه خود را می توانید نجات دهید؟

آیا رابطه خود را می توانید نجات دهید؟

مؤلف: مایکل اس . برودر مترجم: مهرداد فیروزبخت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 تعداد صفحات: 152 ناشر: ..

5,000تومان

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

مؤلف: دکتر علی دلاور نوبت چاپ: 20 سال چاپ: 1395 تعداد صفحات: 538 ناشر: رشد..

34,000تومان

اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی

مؤلف: هلن کنرلی مترجم: دکتر سیروس مبینی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 240 ناشر: رشد..

10,000تومان

اختلالات روانی کودکان

اختلالات روانی کودکان

مؤلف: پروفسور آلن . اُ. راس مترجم: دکتر امیر هوشنگ مهریار نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1388 تعداد صفحات:..

12,000تومان

اختلالات زبان و گفتار در کودکان

اختلالات زبان و گفتار در کودکان

مؤلف: جان آیزنسون مترجم: حمید علیزاده نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1388 تعداد صفحات: 196 ناشر: رشد..

7,000تومان

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی

مؤلف: دکتر پریرخ دادستان نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1391 تعداد صفحات: 226 ناشر: رشد..

13,000تومان

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

مؤلف: دکتر محمدرضا کرامتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 تعداد صفحات: 120 ناشر: رشد..

6,000تومان

ارزیابی و شناخت - رفتار درمانی نوجوانان

ارزیابی و شناخت - رفتار درمانی نوجوانان

مؤلف: ژانت. م. زارب مترجم: دکتر محمد خدایاری فرد ، دکتر یاسمین عابدینی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 ..

15,000تومان

اصول اساسی یادگیری وشرطی سازی

اصول اساسی یادگیری وشرطی سازی

مؤلف: مایکل دامیان مترجم: دکتررضا زمانی- دکترفیروزه طاهرپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 تعداد صفحا..

10,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 147 (8 صفحه)