فرهنگ

خرید کتاب فرهنگ لغت-خرید کتاب دیکشنری انگلیسی به فارسی-خرید کتاب آکسفورد پیکچر دیکشنری-خرید کتاب دیکشنری longman-خرید کتاب دیکشنری آکسفورد ادونس-خرید کتاب دیکشنری انگلیسی به انگلیسی-خرید کتاب oxford advanced learner's dictionaryادبیات ایران و جهان

ادبیات ایران و جهان

مؤلف: سالومه مهوشان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 679 ناشر: دبیر،بهنود..

45,000تومان

اصطلاحات کاربردی در علوم تربیتی 2009

اصطلاحات کاربردی در علوم تربیتی 2009

مؤلف: کوروش محمودی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 231 ناشر: شهرآب،آینده سازان..

9,800تومان

تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

مؤلف: سالومه مهوشان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 602 ناشر: دبیر،بهنود..

45,000تومان

جغرافیای ایران و جهان

جغرافیای ایران و جهان

مؤلف: سالومه مهوشان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 880 ناشر: دبیر،بهنود..

60,000تومان

دانشمندان ایران و جهان

دانشمندان ایران و جهان

مؤلف: سالومه مهوشان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 432 ناشر: دبیر،بهنود..

35,000تومان

دیکشنری جامع معماری و ساختمان

دیکشنری جامع معماری و ساختمان

مترجم: کوروش محمودی،بیژن شادپی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1450 ناشر: شهرآ..

59,000تومان

زبان حال (فرهنگ عام واژه های معتادان)

زبان حال (فرهنگ عام واژه های معتادان)

مؤلف: سعید نوروزی جوینانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 264 ناشر: دانژه توضیح..

20,000تومان

فرهنگ ادبیات جهان (6جلدی)

فرهنگ ادبیات جهان (6جلدی)

مؤلف: حسین خزائل نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 5204 ناشر: دبیر،کلبه..

250,000تومان

فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی (انگلیسی،فارسی)

فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی (انگلیسی،فارسی)

مؤلف: محسن کرامتی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 422 ناشر: چکامه،شباهنگ..

9,500تومان

فرهنگ البرز پایه انگلیسی-فارسی (کد 119)

فرهنگ البرز پایه انگلیسی-فارسی (کد 119)

مؤلف: سیف غفاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 786 ناشر: آسیم..

4,000تومان

فرهنگ ترکی استانبولی

فرهنگ ترکی استانبولی

مؤلف: احمد آقامالی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 272 ناشر: فروزش توضیحات تکمی..

10,000تومان

فرهنگ ترکی استانبولی (ترکی استانبولی-فارسی)

فرهنگ ترکی استانبولی (ترکی استانبولی-فارسی)

مؤلف: رضا نوایی سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 432 ناشر: فروزش..

25,000تومان

فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج شناسی (فرهنگنامه های زبان شناسی10)

فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج شناسی (فرهنگنامه های زبان شناسی10)

مؤلف: گلناز مدرسی قوامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 346 ناشر: علمی..

34,500تومان

فرهنگ توصیفی زبان شناسی اجتماعی (فرهنگنامه های زبان شناسی 3)

فرهنگ توصیفی زبان شناسی اجتماعی (فرهنگنامه های زبان شناسی 3)

مؤلف: سپیده عبدالکریمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 218 ناشر: علمی..

16,000تومان

فرهنگ توصیفی زبان شناسی شناختی (فرهنگنامه های زبان شناسی 8)

فرهنگ توصیفی زبان شناسی شناختی (فرهنگنامه های زبان شناسی 8)

مؤلف: سپیده عبدالکریمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 205 ناشر: علمی..

17,500تومان

فرهنگ توصیفی نحو (فرهنگنامه های زبان شناسی 9)

فرهنگ توصیفی نحو (فرهنگنامه های زبان شناسی 9)

مؤلف: محمد راسخ مهند نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 440 ناشر: علمی..

45,000تومان

فرهنگ توصیفی نشانه شناسی (فرهنگنامه های زبان شناسی 2)

فرهنگ توصیفی نشانه شناسی (فرهنگنامه های زبان شناسی 2)

مؤلف: فاطمه عظیمی فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 243 ناشر: علمی..

16,000تومان

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه (فرهنگنامه های زبان شناسی 1)

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه (فرهنگنامه های زبان شناسی 1)

مؤلف: فرزانه فرح زاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 228 ناشر: علمی..

20,000تومان

فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی (فرهنگنامه های زبان شناسی 6)

فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی (فرهنگنامه های زبان شناسی 6)

مؤلف: فردوس آقاگل زاده،حسین داوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 332 ناشر: عل..

23,500تومان

فرهنگ زبان کوچه (فرانسه-فارسی)

فرهنگ زبان کوچه (فرانسه-فارسی)

مؤلف: محمدتقی غیاثی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 461 ناشر: مروارید..

23,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 42 (3 صفحه)