فلسفه و منطق

خرید کتاب فلسفه و منطق-خرید آنلاین کتاب‌های فلسفه و منطق فروشگاه اینترنتی


2 گانه گرایی جوهری (فلسفه و کلام109)

2 گانه گرایی جوهری (فلسفه و کلام109)

مؤلف: هاشم مروارید نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 162 ناشر: هرمس..

12,600تومان

آثار علوی (فلسفه و کلام53)

آثار علوی (فلسفه و کلام53)

مؤلف: ارسطو مترجم: اسماعیل سعادت نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 337 ناشر: هرم..

25,000تومان

آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)

آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)

مؤلف: فریدریش ویلهلم نیچه مترجم: علی عبداللهی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

20,000تومان

آزمایشگاه ذهن:آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی (فلسفه و کلام98)

آزمایشگاه ذهن:آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی (فلسفه و کلام98)

مؤلف: جیمز رابرت براون مترجم: زرین مناجاتی و دیگران نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

18,000تومان

آشنایی با روش مسئله گشایی (تفکر نقد 9)

آشنایی با روش مسئله گشایی (تفکر نقد 9)

مؤلف: کن واتانابه مترجم: منیژه مدبر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: ا..

13,000تومان

آشنایی با فلسفه ذهن

آشنایی با فلسفه ذهن

مؤلف: مل تامپسون مترجم: مهران داور نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: نق..

22,000تومان

آشنایی با فلسفه علم (فلسفه و کلام75)

آشنایی با فلسفه علم (فلسفه و کلام75)

مؤلف: حسین شیخ رضایی،امیراحسان کرباسی زاده نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ..

15,000تومان

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)

مؤلف: لیندا الدر،ریچارد پل مترجم: پیام یزدانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 1..

14,000تومان

آشنایی با معرفت شناسی

آشنایی با معرفت شناسی

مؤلف: منصور شمس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 480 ناشر: هرمس توضیحات تکمیلی: ..

60,000تومان

آشنایی با معرفت شناسی (فلسفه و کلام77)

آشنایی با معرفت شناسی (فلسفه و کلام77)

مؤلف: محسن زمانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 177 ناشر: هرمس..

10,000تومان

آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)

آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)

مؤلف: لیندا الدر،ریچارد پل مترجم: امین هاشمی،آرش اردهالی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعد..

10,000تومان

آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)

آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)

مؤلف: لیندا الدر،ریچارد پل مترجم: علی صاحب الزمانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفح..

15,000تومان

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)

مؤلف: لیندا الدر،ریچارد پل مترجم: پیام یزدانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 1..

24,000تومان

آغاز فلسفه (فلسفه و کلام21)

آغاز فلسفه (فلسفه و کلام21)

مؤلف: هانس گئورگ گادامر مترجم: عزت الله فولادوند نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات..

24,000تومان

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

مؤلف: ادگار مورن و دیگران مترجم: عباس باقری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 141..

2,650تومان

آنتونیو گرامشی (فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم)

آنتونیو گرامشی (فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم)

مؤلف: رناته هالوب مترجم: محسن حکیمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 344 ناشر: چ..

27,000تومان

آنتی دورینگ (دورینگ در علم)

آنتی دورینگ (دورینگ در علم)

مؤلف: فریدریش انگلس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 368 ناشر: فردوس توضیحات تکم..

30,000تومان

آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون

آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون

مؤلف: فردریش ویلهلم نیچه مترجم: سعید فیروزآبادی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات:..

18,000تومان

آکویناس و فلسفه ی ذهن

آکویناس و فلسفه ی ذهن

مؤلف: آنتونی کنی مترجم: علی سنایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 242 ناشر: علم..

19,500تومان

آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل

آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل

مؤلف: علیرضا حسن پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: علم توضیحات تکمی..

14,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 695 (35 صفحه)