فلسفه و منطق

خرید کتاب فلسفه و منطق-خرید آنلاین کتاب‌های فلسفه و منطق فروشگاه اینترنتی


2 گانه گرایی جوهری (فلسفه و کلام109)

2 گانه گرایی جوهری (فلسفه و کلام109)

مؤلف: هاشم مروارید نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 162 ناشر: هرمس..

12,600تومان

6 رساله (حکمت سقراط و افلاطون،فلسفه و کلام45)

6 رساله (حکمت سقراط و افلاطون،فلسفه و کلام45)

مؤلف: افلاطون مترجم: محمدعلی فروغی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 438 ناشر: هر..

25,000تومان

آثار علوی (فلسفه و کلام53)

آثار علوی (فلسفه و کلام53)

مؤلف: ارسطو مترجم: اسماعیل سعادت نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 337 ناشر: هرم..

25,000تومان

آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)

آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)

مؤلف: فریدریش ویلهلم نیچه مترجم: علی عبداللهی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

20,000تومان

آزادی فرد و قدرت دولت:تامس هابز،جان لاک... (علوم اجتماعی 5)

آزادی فرد و قدرت دولت:تامس هابز،جان لاک... (علوم اجتماعی 5)

مؤلف: محمود صناعی مترجم: محمود صناعی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 325 ناشر: ..

15,000تومان

آزمایشگاه ذهن:آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی (فلسفه و کلام98)

آزمایشگاه ذهن:آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی (فلسفه و کلام98)

مؤلف: جیمز رابرت براون مترجم: زرین مناجاتی و دیگران نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صف..

18,000تومان

آشنایی با فلسفه ذهن (فلسفه و کلام76)

آشنایی با فلسفه ذهن (فلسفه و کلام76)

مؤلف: امیراحسان کرباسی زاده،حسین شیخ رضایی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ..

12,000تومان

آشنایی با فلسفه علم (فلسفه و کلام75)

آشنایی با فلسفه علم (فلسفه و کلام75)

مؤلف: حسین شیخ رضایی،امیراحسان کرباسی زاده نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ..

15,000تومان

آشنایی با معرفت شناسی (فلسفه و کلام77)

آشنایی با معرفت شناسی (فلسفه و کلام77)

مؤلف: محسن زمانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 177 ناشر: هرمس..

10,000تومان

آغاز فلسفه (فلسفه و کلام21)

آغاز فلسفه (فلسفه و کلام21)

مؤلف: هانس گئورگ گادامر مترجم: عزت الله فولادوند نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات..

15,000تومان

آنارشیسم

آنارشیسم

مؤلف: جرج وودکاک مترجم: هرمز عبداللهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 530 ناشر:..

42,000تومان

آنتونیو گرامشی (فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم)

آنتونیو گرامشی (فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم)

مؤلف: رناته هالوب مترجم: محسن حکیمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 344 ناشر: چ..

27,000تومان

آنتی دورینگ (دورینگ در علم)

آنتی دورینگ (دورینگ در علم)

مؤلف: فریدریش انگلس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 368 ناشر: فردوس توضیحات تکم..

30,000تومان

آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون

آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون

مؤلف: فردریش ویلهلم نیچه مترجم: سعید فیروزآبادی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات:..

18,000تومان

آینده انسان (چشم اندازهای فلسفی)

آینده انسان (چشم اندازهای فلسفی)

مؤلف: گونتر زیبلد مترجم: گروه مترجمان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 250 ناشر:..

22,500تومان

اخلاق

اخلاق

مؤلف: ارسطو مترجم: رضا مشایخی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 552 ناشر: نگاه..

40,000تومان

اخلاق (رساله ای در ادراک شر)

اخلاق (رساله ای در ادراک شر)

مؤلف: الن بدیو مترجم: پاوند بهپور نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 148 ناشر: چشم..

12,500تومان

اخلاق در عصر مدرن

اخلاق در عصر مدرن

مؤلف: رضا داوری اردکانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 286 ناشر: سخن..

27,500تومان

اخلاق شناسی سروش (بررسی مولفه های اخلاقی یک طرح روشنفکری)

اخلاق شناسی سروش (بررسی مولفه های اخلاقی یک طرح روشنفکری)

مؤلف: حسین کاجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: روزنه..

9,500تومان

اخلاق و پیشرفت (ارزش های نوین در جهان انقلابی)

اخلاق و پیشرفت (ارزش های نوین در جهان انقلابی)

مؤلف: هوارد سلزام مترجم: مجید مددی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: ث..

4,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 513 (26 صفحه)