آزمون تخصصی دکتری

خرید کتاب های آزمون تخصصی دکتری به صورت اینترنتی -

خريد كتاب -خرید کتاب تخصصی - خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی - ارسال کتاب دانشگاهی - ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور


آمار و روش تحقیق - برنامه ریزی درسی

آمار و روش تحقیق - برنامه ریزی درسی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر فاطمه شاطریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 400 ناشر: رشد..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - روان شناسی تربیتی

آمار و روش تحقیق - روان شناسی تربیتی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، فائزه حجتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 408 ناشر: رشد..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - روان شناسی سلامت

آمار و روش تحقیق - روان شناسی سلامت

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، فاطمه شاطریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 404 ناشر: رشد..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - روان شناسی عمومی

آمار و روش تحقیق - روان شناسی عمومی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر حمید رضا حاتمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 408 ناشر: رش..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

آمار و روش تحقیق - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر کامبیز کامکاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 400 ناشر: رش..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - فلسفه تعلیم و تربیت

آمار و روش تحقیق - فلسفه تعلیم و تربیت

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر فاطمه شاطریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 404 ناشر: رشد..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - مدیریت آموزشی

آمار و روش تحقیق - مدیریت آموزشی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، فائزه حجتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 404 ناشر: رشد..

25,000تومان

آمار و روش تحقیق - مشاوره

آمار و روش تحقیق - مشاوره

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر حمید رضا حاتمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 408 ناشر: رش..

25,000تومان

زبان - روان شناسی تربیتی

زبان - روان شناسی تربیتی

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 176 ناشر: رشد..

15,000تومان

زبان - روان شناسی سلامت

زبان - روان شناسی سلامت

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 160 ناشر: رشد..

12,000تومان

زبان - روان شناسی عمومی

زبان - روان شناسی عمومی

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 148 ناشر: رشد..

12,000تومان

زبان - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

زبان - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 196 ناشر: رشد..

15,000تومان

زبان - فلسفه تعلیم و تربیت

زبان - فلسفه تعلیم و تربیت

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 156 ناشر: رشد..

12,000تومان

زبان - مدیریت آموزشی

زبان - مدیریت آموزشی

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 160 ناشر: رشد..

12,000تومان

زبان - مشاوره

زبان - مشاوره

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 192 ناشر: رشد..

15,000تومان

زبان- برنامه ریزی درسی

زبان- برنامه ریزی درسی

مؤلف: دکتر کامران گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 160 ناشر: رشد..

12,000تومان

عمومی - روان شناسی تربیتی

عمومی - روان شناسی تربیتی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر رزیتا ذبیحی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 192 ناشر: رشد..

15,000تومان

عمومی - روان شناسی سلامت

عمومی - روان شناسی سلامت

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر هومن نامور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 160 ناشر: رشد..

12,000تومان

عمومی - روان شناسی عمومی

عمومی - روان شناسی عمومی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر پرناز فرهانیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 176 ناشر: رش..

14,000تومان

عمومی - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

عمومی - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

مؤلف: دکتر کامران گنجی ، دکتر مجتبی امیری مجد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 تعداد صفحات: 164 ناشر: ر..

12,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 22 (2 صفحه)