حفظ حریم شخصی

سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران در فروشگاه کتاب ناز

اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به فروشگاه کتاب ناز صرفاً برای ارائه خدمات فروشگاه کتاب ناز مورد استفاده قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت.