عکاسی و فیلمبرداری

کتاب عکاسی و فیلمبرداری-خرید کتاب عکاسی-کتاب اموزش فیلمبرداری-کتاب تصویربرداری


آزمونهای چهار گزینه ای عکاسی دیجیتال

آزمونهای چهار گزینه ای عکاسی دیجیتال

مؤلف: همایون ابراهیمی ناشر: ادبستان..

7,000تومان

آموزش عکاسی برای بچه ها

آموزش عکاسی برای بچه ها

مؤلف: مایکل ابرت-سندرا ابند مترجم: فاطمه لطفیان ناشر: پشوتن..

19,500تومان

آموزش نرم افزار برای عکاسی دیجیتال(RAW)

آموزش نرم افزار برای عکاسی دیجیتال(RAW)

مؤلف: اسکات کلبی مترجم: ساسان پناهی ناشر: کتاب وارش..

13,500تومان

آموزش کاربردی عکاسی دیجیتال

آموزش کاربردی عکاسی دیجیتال

مؤلف: اسکات کلبی مترجم: فاطمه لطفیان ناشر: پشوتن..

27,000تومان

آن روز او را در باغچه کاشتند...

آن روز او را در باغچه کاشتند...

مؤلف: یحیی دهقانپور ناشر: مانوش..

29,000تومان

احمد علیزاده نوحی(عکاسان جنگ/بزرگ)

احمد علیزاده نوحی(عکاسان جنگ/بزرگ)

مؤلف: احمد علیزاده نوحی ناشر: انجمن عکاسان..

25,000تومان

احمد علیزاده نوحی(عکاسان جنگ/کوچک)

احمد علیزاده نوحی(عکاسان جنگ/کوچک)

مؤلف: احمد علیزاده نوحی ناشر: انجمن عکاسان..

12,000تومان

اخبار عکاسی در عهد ناصری

اخبار عکاسی در عهد ناصری

مؤلف: نازنین زنگی آبادی ناشر: پیکره..

12,500تومان

ارتباط بی واسطه با پرتره ها

ارتباط بی واسطه با پرتره ها

مؤلف: آنری کارتیه برسون مترجم: کریم متقی ناشر: مرکب سپید..

8,000تومان

اصول حرفه تصویربرداری

اصول حرفه تصویربرداری

مؤلف: فرشید ذوالفقاری ناشر: تصویرسازان..

9,500تومان

اصول علمی تصویربرداری تلویزیونی و ویدئویی 5
اصول علمی وکاربردی عکاسی رنگی 1و2

اصول علمی وکاربردی عکاسی رنگی 1و2

مؤلف: همایون ابراهیمی ناشر: ادبستان،آیلار..

10,000تومان

اصول عکاسی دیجیتال

اصول عکاسی دیجیتال

مؤلف: بیل کوربت مترجم: رحیم دانایی ناشر: ارسباران..

7,000تومان

اصول عکاسی دیجیتال

اصول عکاسی دیجیتال

ناشر: ارسباران..

2,000تومان

اصول و فنون تصویربرداری تلویزیونی و ویدئویی 3
اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی 6
اصول وفنون تصویربرداری تلویزیون و ویدئویی 4

اصول وفنون تصویربرداری تلویزیون و ویدئویی 4

مؤلف: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار..

8,000تومان

اصول وفنون تصویربرداری تلویزیونی و ویدئویی 7
اعتقاد به شاهد(بررسی ابهامات عکاسی)

اعتقاد به شاهد(بررسی ابهامات عکاسی)

مؤلف: ارول ماریس مترجم: رضا نبوی ناشر: پاتوق..

25,000تومان

اول شخص مفرد

اول شخص مفرد

مؤلف: یوریک کریم مسیحی ناشر: حرفه هنرمند..

23,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 100 (5 صفحه)