قالی و فرش

آذین با فرش های ایلیاتی(گلیمها)

آذین با فرش های ایلیاتی(گلیمها)

مؤلف: الیزابت هیلیارد مترجم: کورش کریمشاهی ناشر: کلک سیمین..

95,000تومان

افشار(دستبافت های ایلات جنوب شرقی ایران)

افشار(دستبافت های ایلات جنوب شرقی ایران)

مؤلف: پرویز تناولی مترجم: امین نشاطی؛ مهدی چالشگر؛ تندر تناولی ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هن..

40,000تومان

رفوگری قالی(گلابتون)

رفوگری قالی(گلابتون)

مؤلف: کبری زمانی ناشر: آیلار..

20,000تومان

زیر انداز بافی ایران

زیر انداز بافی ایران

مؤلف: عبدالحسین قاسم نژاد ناشر: برگ نو..

12,500تومان

ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران

ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران

مؤلف: اشرف السادات موسوی لر-اعظم رسولی ناشر: مرکب سپید..

12,500تومان

شناخت گلیم و گلیم مانند های ایران/یاوری

شناخت گلیم و گلیم مانند های ایران/یاوری

مؤلف: حسین یاوری؛ ساراسادات مکیان ناشر: آذر،سیمای دانش..

14,000تومان

فرش ایران / 2رحلی زبانه

فرش ایران / 2رحلی زبانه

مؤلف: ژان بورکل؛ دانیل بورکل مترجم: گلبرگ برزین ناشر: گویا..

90,000تومان

فرش ایرانی(ایرج افشار)

فرش ایرانی(ایرج افشار)

مؤلف: ایرج افشار ناشر: جمال هنر..

14,000تومان

فرش بهارستان - رحلی با قاب

فرش بهارستان - رحلی با قاب

مؤلف: غلامعلی ملول مترجم: سیمیندخت دهقانی ناشر: زرین و سیمین..

300,000تومان

فرهنگ جامع فرش یادواره فرشچیان

فرهنگ جامع فرش یادواره فرشچیان

مؤلف: احمد دانشگر ناشر: ثامن الائمه،زهره،منادی،شرکت چاپ و نشر برگ زرین،یادواره اسدی..

50,000تومان

فرهنگ جامع فرش یادواره/2ج

فرهنگ جامع فرش یادواره/2ج

مؤلف: احمد دانشگر ناشر: ثامن الائمه،زهره،منادی،شرکت چاپ و نشر برگ زرین،یادواره اسدی..

70,000تومان

قالی ایران رحلی 2زبانه باقاب/گویا

قالی ایران رحلی 2زبانه باقاب/گویا

مؤلف: سید طاهر صباحی ناشر: گویا..

150,000تومان

قالی در ایلات عشایر ایران

قالی در ایلات عشایر ایران

مؤلف: مهدی ابراهیمی علویجه-بیتا شعبان پور ناشر: بامداد امید..

16,000تومان

قالین(چکیده ای از تاریخ و هنر قالی بافی مشرق زمین)

قالین(چکیده ای از تاریخ و هنر قالی بافی مشرق زمین)

مؤلف: پژوهش و نگارش:دکتر سید طاهر صباحی/به اهتمام:دکتر محمود اسعدی مترجم: اعظم نصیری ناشر: گویا..

300,000تومان

قالیچه های آذربایجانی -قفقازی

قالیچه های آذربایجانی -قفقازی

مؤلف: سیاوش اولمک آزادی-لطیف کریموف-ورنر زولینگر مترجم: نازیلا دریائی-کورش کریمشاهی ناشر: کلک سیمین..

200,000تومان

مرمت قالی وزیرانداز

مرمت قالی وزیرانداز

مؤلف: بیژن اربابی ناشر: دانشگاه هنر..

25,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)