تاریخ و باستان شناسی

آخرین سنگر(مبارزات عشایرلرستان)

آخرین سنگر(مبارزات عشایرلرستان)

مؤلف: اصغر مهران نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 292 ناشر: سو..

25,000تومان

از ایل تا اتاوا

از ایل تا اتاوا

مؤلف: مهدی قرخلو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 176 ناشر: فرهنگ ..

15,000تومان

از طهران تا پطرزبورغ و از پترزبورگ تا تهران

از طهران تا پطرزبورغ و از پترزبورگ تا تهران

مؤلف: بهنام ابوترابیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 200 ناشر: روزنه..

40,000تومان

اسطورهی معجزهی یونانی

اسطورهی معجزهی یونانی

مؤلف: شروین وکیلی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تعداد صفحات: 642 ناشر: شورآفرین..

70,000تومان

اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار

اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار

مؤلف: دکترمحمود سریع القلم نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 236 نا..

30,000تومان

انقلاب های اروپایی

انقلاب های اروپایی

مؤلف: چارلز تیلی مترجم: بهاءالدین بازرگانی گیلانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد صف..

19,500تومان

ایران باستان

ایران باستان

مؤلف: یوزف ویسهوفر مترجم: مرتضی ثاقب فر نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد ..

28,000تومان

ایران در اسناد میانرودانی

ایران در اسناد میانرودانی

مؤلف: تیموتی اف . پاتس مترجم: خشایار بهاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعد..

25,000تومان

ایران در تاریخ جهان

ایران در تاریخ جهان

مؤلف: ریچارد فولتس مترجم: ع پاشایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات:..

18,500تومان

ایران عصر صفوی(نوزاییامپراتوریایران)

ایران عصر صفوی(نوزاییامپراتوریایران)

مؤلف: اندرو نیومن مترجم: بهزاد کریمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحا..

35,000تومان

ایرانیان باستان

ایرانیان باستان

مؤلف: ماریا بروسیوس مترجم: مانی صالحی علامه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعد..

28,000تومان

بازاندیشی تاریخ

بازاندیشی تاریخ

مؤلف: کیت جنکینز مترجم: حسینعلی نوذری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفح..

10,000تومان

بحران در استبداد سالاری ایران

بحران در استبداد سالاری ایران

مؤلف: احمد سیف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 264 ناشر: کتاب آمه..

10,000تومان

بچه های روز

بچه های روز

مؤلف: ادواردو گالئانو مترجم: افشین حفیظی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعدا..

17,000تومان

تاریخ اندیشه ایرانی(3جلدی،قابدار)

تاریخ اندیشه ایرانی(3جلدی،قابدار)

مؤلف: آزر میدخت فرهیخته والا نوبت چاپ: 1 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2000 ناشر: نامه فردوسی..

205,000تومان

تاریخ باغ و باغ سازی در ایران

تاریخ باغ و باغ سازی در ایران

مؤلف: غلامرضا جمال الدین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 502 ناشر: روزنه..

35,000تومان

تاریخ بشر از کج بیل تا هات میل

تاریخ بشر از کج بیل تا هات میل

مؤلف: حسین یعقوبی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 300 ناشر: روزنه..

15,500تومان

تاریخ تجدد ژاپن

تاریخ تجدد ژاپن

مؤلف: هاشم رجب زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 550 تعداد صفحات: 264 ناشر: جهان ..

25,000تومان

تاریخ تریاک

تاریخ تریاک

مؤلف: مارتین بوت مترجم: منوچهر نوایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سلفون تیراژ: 2500 تعداد صفحا..

34,000تومان

تاریخ حفاظت معماری

تاریخ حفاظت معماری

مؤلف: یوکا یوکیلهتو مترجم: محمدحسین طالبیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعد..

30,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 90 (5 صفحه)