حقوق

اخلاق حرفه ای(ثبت اسناد و املاک)

اخلاق حرفه ای(ثبت اسناد و املاک)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی - نگار علیزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد ..

43,000تومان

اخلاق حرفه ای(دادرسی)

اخلاق حرفه ای(دادرسی)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 392 ناشر..

62,000تومان

اخلاق حرفه ای(زندان و زندانبانی)

اخلاق حرفه ای(زندان و زندانبانی)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی - علی شمس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات..

70,000تومان

اخلاق حرفه ای(شورایحق اختلاف)

اخلاق حرفه ای(شورایحق اختلاف)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 280 ناشر..

44,000تومان

اخلاق حرفه ای(ضابطان قضایی)

اخلاق حرفه ای(ضابطان قضایی)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی - دکتر رحیم موسوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعد..

50,000تومان

اخلاق حرفه ای(وکالت و مشاوره)

اخلاق حرفه ای(وکالت و مشاوره)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی - دکتر احمد امی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد..

77,000تومان

اخلاق حرفه ای(پزشکیقانونی)

اخلاق حرفه ای(پزشکیقانونی)

مؤلف: دکتر سعید نظری توکلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 328 ناشر..

53,000تومان

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)

مؤلف: شهرام کیوان فر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: مکتوب توضیحات تکم..

4,000تومان

اندیشه های حقوقی

اندیشه های حقوقی

مؤلف: فیلیپ مالوری مترجم: مرتضی کلانتریان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 552..

20,000تومان

بررسی یک پرونده قتل

بررسی یک پرونده قتل

مؤلف: میشل فوکو مترجم: مرتضی کلانتریان نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 284 ناشر..

37,000تومان

تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)

تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)

مؤلف: محمدمهدی رازقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 148 ناشر: آرمان رشد توضیحا..

14,000تومان

حق و سوء استفاده از آن

حق و سوء استفاده از آن

مؤلف: محمدعلی موحد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 199 ناشر: کارنامه..

59,500تومان

حقوق اجتماعی معلولان

حقوق اجتماعی معلولان

مؤلف: روح الله ساعی شتربانی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: ..

14,000تومان

حقوق اقلیت ها

حقوق اقلیت ها

مؤلف: محمد رئیس زاده و... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 157 ناشر..

9,000تومان

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

مؤلف: رحمان سعیدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: علم توضیحات تکمیلی:..

8,500تومان

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

مؤلف: شمسی واقف زاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 ناشر: بهمن برنا توضیحا..

9,000تومان

حقوق طبیعی و تاریخ

حقوق طبیعی و تاریخ

مؤلف: لئو اشتراوس مترجم: باقر پرهام نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 416 ناشر: آ..

52,000تومان

حقوق قراردادها(دامیز)

حقوق قراردادها(دامیز)

مؤلف: اسکات جی. برنهام و ... مترجم: مهدی سعادت فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2..

32,500تومان

حقوق و مثل هایش

حقوق و مثل هایش

مؤلف: مرتضی بهشتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 378 ناشر: نیستان..

9,000تومان

حقوق و مثل هایش

حقوق و مثل هایش

مؤلف: دکترمرتضی بهشتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2200 تعداد صفحات: 378 ناشر: نی..

9,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 63 (4 صفحه)