مجموعه شعر

(دیوان پروین اعتصامی)،(گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

(دیوان پروین اعتصامی)،(گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

مؤلف: پروین اعتصامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 480 ناشر: فرهنگسرای میردشت..

75,000تومان

افروزه ها

افروزه ها

مؤلف: محمد خلیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: گل آذین توضیحات تکمی..

18,000تومان

باد اگر نرود نیست (جهان تازه ی شعر128)

باد اگر نرود نیست (جهان تازه ی شعر128)

مؤلف: الهام عباسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 85 ناشر: چشمه توضیحات تکمیلی:..

15,000تومان

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

مؤلف: فریدون مشیری نوبت چاپ: 17 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1675 ناشر: چشمه..

160,000تومان

بلند مثل عمر (مجموعه شعر)

بلند مثل عمر (مجموعه شعر)

مؤلف: رضا آمن نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: مهر نوروز توضیحات تکمیلی..

20,000تومان

بوستان و گلستان سعدی (2جلدی،گلاسه،باقاب)

بوستان و گلستان سعدی (2جلدی،گلاسه،باقاب)

مؤلف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 755 ناشر: پی..

80,000تومان

توهم خودت درختی (مجموعه شعر خردسال)،(گلاسه)

توهم خودت درختی (مجموعه شعر خردسال)،(گلاسه)

مؤلف: یحیی علوی فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 32 ناشر: سوره مهر توضیحات ت..

20,000تومان

حافظ

حافظ

مؤلف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 352 ناشر: روز..

7,000تومان

حافظ (دیوان غزلیات)،(خطیب رهبر)

حافظ (دیوان غزلیات)،(خطیب رهبر)

مؤلف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی نوبت چاپ: 57 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 733 ناشر: صف..

50,000تومان

خداوندگاران کفش های بالدار (شعر جهان 1)

خداوندگاران کفش های بالدار (شعر جهان 1)

مؤلف: علیرضا بهنام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 62 ناشر: سیب سرخ..

8,000تومان

خواب بعد از خطا (مجموعه شعر)،(شعر امروز ایران 2)

خواب بعد از خطا (مجموعه شعر)،(شعر امروز ایران 2)

مؤلف: سیروس جمالی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 118 ناشر: فروزش توضیحات تکمیل..

28,000تومان

خواجه حافظ شیرازی با مینیاتور (معطر،باجعبه)

خواجه حافظ شیرازی با مینیاتور (معطر،باجعبه)

مؤلف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 456 ناشر: پار..

190,000تومان

خیزاب های تن (مجموعه شعر)

خیزاب های تن (مجموعه شعر)

مؤلف: مسعود یحیوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 136 ناشر: افراز توضیحات تکمیل..

20,000تومان

داستان های شاهنامه فردوسی شکیبا (2زبانه،گلاسه،باقاب)

داستان های شاهنامه فردوسی شکیبا (2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی مترجم: الکساندر رگرز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 33..

220,000تومان

داستانهای شاهنامه فردوسی (معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

داستانهای شاهنامه فردوسی (معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 456 ناشر: پیام عدالت تو..

600,000تومان

داستانهای شاهنامه فردوسی (گلاسه،باقاب،لب طلایی)

داستانهای شاهنامه فردوسی (گلاسه،باقاب،لب طلایی)

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 456 ناشر: پیام عدالت تو..

300,000تومان

داستانهای شاهنامه فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باجعبه،لب طلایی)

داستانهای شاهنامه فردوسی با مینیاتور (گلاسه،باجعبه،لب طلایی)

مؤلف: ابوالقاسم فردوسی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 456 ناشر: پیام عدالت تو..

450,000تومان

دو بیتی های بابا طاهر با مینیاتور (گلاسه،چرم،لب طلایی)

دو بیتی های بابا طاهر با مینیاتور (گلاسه،چرم،لب طلایی)

مؤلف: بابا طاهر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 112 ناشر: کیاپاشا توضیحات تکمی..

20,000تومان

دیوان اشعار رودکی (باقاب)

دیوان اشعار رودکی (باقاب)

مؤلف: ابو عبدالله جعفربن محمد رودکی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 120 ناشر: ..

65,000تومان

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

مؤلف: فروغ فرخزاد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 375 ناشر: گل آذین توضیحات تکم..

28,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 212 (11 صفحه)