تاریخ ایران

10 مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(8جلدی)

10 مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(8جلدی)

مؤلف: شاپور آرین نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 6178 ناشر: دبیر توضیحات ..

650,000تومان

230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 4 (دوره شکوفایی صنعت تبلیغات بازرگانی در مطبوعات...)

230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 4 (دوره شکوفایی صنعت تبلیغات بازرگانی در مطبوعات...)

مؤلف: محسن میرزایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 367 ناشر: سیته توضیحات تکمی..

45,000تومان

25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)

25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)

مؤلف: داوود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 673 ناشر: امید فردا توض..

65,000تومان

275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)

275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)

مؤلف: مسعود بهنود نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 841 ناشر: علم توضیحات تکمیل..

145,000تومان

آثار ایران باستان (در موزه ی ارمیتاژ-سن پترزبورگ)،(گلاسه)

آثار ایران باستان (در موزه ی ارمیتاژ-سن پترزبورگ)،(گلاسه)

مؤلف: محمدعلی علوی کیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: قدیانی توضیحات..

45,000تومان

آثار ایران باستان (در موزه ی بریتانیا-لندن)،(گلاسه)

آثار ایران باستان (در موزه ی بریتانیا-لندن)،(گلاسه)

مؤلف: محمدعلی علوی کیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر: قدیانی توضیحات..

45,000تومان

آثار ایران باستان (در موزه ی لوور-پاریس)،(گلاسه)

آثار ایران باستان (در موزه ی لوور-پاریس)،(گلاسه)

مؤلف: محمدعلی علوی کیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 96 ناشر: قدیانی توضیحات ..

45,000تومان

آثار ایران باستان (در موزه ی متروپولیتن-نیویورک)،(گلاسه)

آثار ایران باستان (در موزه ی متروپولیتن-نیویورک)،(گلاسه)

مؤلف: محمدعلی علوی کیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 140 ناشر: قدیانی توضیحات..

45,000تومان

آثار ایران باستان (در چهار موزه بزرگ جهان)،(گلاسه)

آثار ایران باستان (در چهار موزه بزرگ جهان)،(گلاسه)

مؤلف: محمدعلی علوی کیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 484 ناشر: قدیانی توضیحا..

180,000تومان

آثار زرین و سیمین ایران زمین (گلاسه)

آثار زرین و سیمین ایران زمین (گلاسه)

مؤلف: داریوش اکبرزاده و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 84 ناشر: پازینه..

55,000تومان

آثار گنجینه زیویه (گلاسه)

آثار گنجینه زیویه (گلاسه)

مؤلف: مهتا شیخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 232 ناشر: پازینه توضیحات تکمیل..

35,000تومان

آخرین بازی معمار ساواک

آخرین بازی معمار ساواک

مؤلف: مهرزاد قنبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 416 ناشر: کوله پشتی توضیحات ..

20,000تومان

آخرین حرمسرای قاجار

آخرین حرمسرای قاجار

مؤلف: خسرو معتضد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 436 ناشر: سمیر توضیحات تکمیلی..

55,000تومان

آخرین محبوبه احمدشاه قاجار (آسیا گالیوواکشه زینسکایا-کنتس لیانازوف)

آخرین محبوبه احمدشاه قاجار (آسیا گالیوواکشه زینسکایا-کنتس لیانازوف)

مؤلف: خسرو معتضد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 888 ناشر: البرز توضیحات تکمیل..

22,500تومان

آذربایجان در ایران معاصر

آذربایجان در ایران معاصر

مؤلف: تورج اتابکی مترجم: محمدکریم اشراق نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1376 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 287 نا..

25,000تومان

آزاد اندیشی و مردم گرایی در ایران

آزاد اندیشی و مردم گرایی در ایران

مؤلف: عبدالرفیع حقیقت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 576 ناشر: کومش..

25,000تومان

آزادی و سیاست

آزادی و سیاست

مؤلف: عبدالرحیم طالبوف تبریزی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: امید فر..

22,000تومان

آشنایی با تاریخ ایران

آشنایی با تاریخ ایران

مؤلف: عبدالحسین زرین کوب نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 400 ناشر: سخن..

38,500تومان

آموزه و آیین زردشت (سه گفتار در گاهان پژوهی)

آموزه و آیین زردشت (سه گفتار در گاهان پژوهی)

مؤلف: ایلیا گرشویچ مترجم: منیژه اذکایی،جواد دانش آرا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

21,500تومان

آن روی سکه (پژوهشی در تاریخ نگاری ایران)

آن روی سکه (پژوهشی در تاریخ نگاری ایران)

مؤلف: عباسقلی غفاری فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 384 ناشر: نگاه توضیحات ..

35,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 360 (18 صفحه)