انتشارات تیر

آرامش درون...

آرامش درون...

مؤلف: جان کانتول کایلی مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

15,000تومان

احترام و اتکا به نفس

احترام و اتکا به نفس

مؤلف: رزت پلتی،باربارا دابز مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد..

10,000تومان

از علی آموز اخلاص عمل...

از علی آموز اخلاص عمل...

مؤلف: احمد مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1379 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 124 ناشر: تیر..

5,000تومان

تعالیم کنفوسیوس (گلچین ادبیات عرفانی)

تعالیم کنفوسیوس (گلچین ادبیات عرفانی)

مؤلف: کنفوسیوس مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ن..

15,000تومان

دعا (دریچه ای به سوی ماوراء 3)

دعا (دریچه ای به سوی ماوراء 3)

مؤلف: رابرت جرج گراهام مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

15,000تومان

ده سر مکتوم عشق (حکمت چین باستان)

ده سر مکتوم عشق (حکمت چین باستان)

مؤلف: آدام جکسون مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 188..

15,000تومان

سال های سعادت آمیز کیفر

سال های سعادت آمیز کیفر

مؤلف: فلور جگی مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 142 ن..

10,000تومان

سروده های عاشقانه فرانچسکو پترارکا

سروده های عاشقانه فرانچسکو پترارکا

مؤلف: فرانچسکو پترارکا مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

10,000تومان

سروده هایی برای راونا شهر دانته،شهر شعر

سروده هایی برای راونا شهر دانته،شهر شعر

مؤلف: دالا واله تینو مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1383 نوع جلد: زرکوب تعداد صفح..

3,000تومان

صندوق و شبح و...چهار داستان دیگر

صندوق و شبح و...چهار داستان دیگر

مؤلف: استاندل مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1378 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 173 نا..

10,000تومان

مقبره ساکارا

مقبره ساکارا

مؤلف: پلین گج مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1377 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 656 نا..

15,000تومان

نمایشنامه هایی از اسکار وایلد 1 (بادبزن لیدی ویندرمیر،زنی فاقد اهمیت)

نمایشنامه هایی از اسکار وایلد 1 (بادبزن لیدی ویندرمیر،زنی فاقد اهمیت)

مؤلف: اسکار وایلد مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1379 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 21..

15,000تومان

هر طور میل شماست!

هر طور میل شماست!

مؤلف: ویلیام شکسپیر مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: ..

15,000تومان

پنج آرزو

پنج آرزو

مؤلف: گی هندریکز مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 152..

10,000تومان

کیست که نخندد...؟!

کیست که نخندد...؟!

مؤلف: جیمز هریوت مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1377 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 742..

15,000تومان

گزیده ای از معروف ترین اشعار اوژنیو منتاله

گزیده ای از معروف ترین اشعار اوژنیو منتاله

مؤلف: اوژنیو منتاله مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1381 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات:..

10,000تومان

گزیده ای از معروف ترین اشعار جیوزپه اونگرتی

گزیده ای از معروف ترین اشعار جیوزپه اونگرتی

مؤلف: جیوزپه اونگرتی مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1382 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات..

10,000تومان

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 3 (سروده های معنوی و روحانی چین باستان در آئین ذن و تائو)

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 3 (سروده های معنوی و روحانی چین باستان در آئین ذن و تائو)

مؤلف: فریده مهدوی دامغانی مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

10,000تومان

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 7 (سروده های ادبیات اسپانیا)

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 7 (سروده های ادبیات اسپانیا)

مؤلف: فریده مهدوی دامغانی مترجم: فریده مهدوی دامغانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شمیز تعداد ص..

10,000تومان

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)