انتشارات امید فردا

25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)

25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 458 ناشر: امید فردا..

27,000تومان

25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)

25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)

مؤلف: داوود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 673 ناشر: امید فردا توض..

65,000تومان

آزادی و سیاست

آزادی و سیاست

مؤلف: عبدالرحیم طالبوف تبریزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: امید فر..

14,000تومان

انقلاب،دیروز،امروز،فردا

انقلاب،دیروز،امروز،فردا

مؤلف: جمعی از نویسندگان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد..

24,000تومان

ایرانیان به هویت ملی و ایرانی خود افتخار کنید (ایران گوهر گرانبهایی ست،آنرا حفظ کنید)

ایرانیان به هویت ملی و ایرانی خود افتخار کنید (ایران گوهر گرانبهایی ست،آنرا حفظ کنید)

مؤلف: داوود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 473 ناشر: امید فردا توضی..

29,000تومان

بانک،ربا،اجحاف (بانک ها با چه ترفندهایی به وام گیرندگان اجحاف می کنند)

بانک،ربا،اجحاف (بانک ها با چه ترفندهایی به وام گیرندگان اجحاف می کنند)

مؤلف: داوود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 205 ناشر: امید فردا توضی..

15,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 1

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 1

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 368 ناشر: امید فردا..

20,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 515 ناشر: امید فردا..

27,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 3

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 3

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1019 ناشر: امید فردا..

26,500تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1481 ناشر: امید فردا ..

25,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 559 ناشر: امید فردا..

30,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 576 ناشر: امید فردا..

30,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7

مؤلف: داود علی بابائی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 503 ناشر: امید فردا..

27,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 518 ناشر: امید فردا..

27,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 711 ناشر: امید فردا..

38,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟11 (از بازرگان تا خاتمی)

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟11 (از بازرگان تا خاتمی)

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 617 ناشر: امید فردا..

42,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟12

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟12

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 568 ناشر: امید فردا..

38,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 568 ناشر: امید فردا..

38,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟14 (از بازرگان تا خاتمی)

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟14 (از بازرگان تا خاتمی)

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 490 ناشر: امید فردا..

38,000تومان

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 1 (حوادث سال 1384)

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 1 (حوادث سال 1384)

مؤلف: داوود علی بابایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 615 ناشر: امید فردا..

45,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 45 (3 صفحه)