انتشارات بنیاد مد و لباس ایرانی اسلامی

شیما 3 (ژورنال چادر)

شیما 3 (ژورنال چادر)

مؤلف: طراحان برتر لباس کشور در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع ..

18,000تومان

شیما 4 (ژورنال مد و مانتو)،(اجتماع،فروش)

شیما 4 (ژورنال مد و مانتو)،(اجتماع،فروش)

مؤلف: طراحان برتر لباس کشور در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع ..

24,000تومان

شیما 5 (ژورنال مد و مانتو)،(مجلس،فروش)

شیما 5 (ژورنال مد و مانتو)،(مجلس،فروش)

مؤلف: طراحان برتر لباس کشور در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع ..

18,000تومان

شیما 6 (ژورنال مد و مانتو)،(مجلس،نمایش)

شیما 6 (ژورنال مد و مانتو)،(مجلس،نمایش)

مؤلف: طراحان برتر لباس کشور در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع ..

28,000تومان

شیما 7 (اجتماع،نمایش)،(دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر)

شیما 7 (اجتماع،نمایش)،(دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر)

مؤلف: طراحان برتر لباس کشور در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع ..

22,000تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)