انتشارات تابان خرد

بازتاب های شرقی سینمای علی حاتمی

بازتاب های شرقی سینمای علی حاتمی

مؤلف: رسول نظرزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 152 ناشر: تابان خرد توضیحات ..

15,000تومان

تئوری های اساسی فیلم

تئوری های اساسی فیلم

مؤلف: دادلی آندرو مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 410 ناشر: ت..

30,000تومان

تدوین (انواع برش ها)

تدوین (انواع برش ها)

مؤلف: گیل چندلر مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: تاب..

22,500تومان

تک گویی های برتر در سینمای جهان

تک گویی های برتر در سینمای جهان

مؤلف: رسول نظرزاده و دیگران مترجم: رسول نظرزاده و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعد..

20,000تومان

خانه عروسک

خانه عروسک

مؤلف: هنریک ایبسن مترجم: بهاره آقاگل زاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ن..

7,500تومان

خلق شخصیت (راهنمای شکل یابی شخصیت در سینما،مجموعه تلویزیونی،رمان و داستان کوتاه)

خلق شخصیت (راهنمای شکل یابی شخصیت در سینما،مجموعه تلویزیونی،رمان و داستان کوتاه)

مؤلف: لیندا سیگر مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 294 ناشر: تا..

16,000تومان

دستور زبان سینما (گرامر زبان فیلم)

دستور زبان سینما (گرامر زبان فیلم)

مؤلف: دانیل آریخن مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 643 ناشر: ت..

40,000تومان

راهنمای بازیگری برای سینما

راهنمای بازیگری برای سینما

مؤلف: مایکل کین مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 72 ناشر: تابا..

7,000تومان

صد صحنه گفتگو (100 الگو برای صحنه های گفتگو در فیلم های سینمایی)

صد صحنه گفتگو (100 الگو برای صحنه های گفتگو در فیلم های سینمایی)

مؤلف: کریستوفر کن ورتی مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 238 نا..

20,000تومان

صد صحنه-صد قاعده روایت سینمایی

صد صحنه-صد قاعده روایت سینمایی

مؤلف: جنیفر ون سی جل مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 264 ناشر..

20,000تومان

صد نمای معرف سینمایی (تکنیک استفاده از دوربین برای انتقال ایده اصلی صحنه)

صد نمای معرف سینمایی (تکنیک استفاده از دوربین برای انتقال ایده اصلی صحنه)

مؤلف: کریستوفر کن ورتی مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 237 نا..

20,000تومان

عکاسی از فکر تا تکنیک

عکاسی از فکر تا تکنیک

مؤلف: هنری کارول مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر: تا..

20,000تومان

فرهنگ اصطلاحات سینمایی (دفتری در زیبایی شناسی سینمایی)

فرهنگ اصطلاحات سینمایی (دفتری در زیبایی شناسی سینمایی)

مؤلف: فرانک بی ور مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 376 ناشر: ت..

20,000تومان

مبانی نظری سینما و تئاتر

مبانی نظری سینما و تئاتر

مؤلف: سعید احمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 312 ناشر: تابان خرد..

16,500تومان

نگارش متن تلویزیونی (چگونه مجموعه تلویزیونی بنویسیم)

نگارش متن تلویزیونی (چگونه مجموعه تلویزیونی بنویسیم)

مؤلف: آلفرد برنر مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 305 ناشر: تا..

18,000تومان

نگارش گفت و گو برای متون نمایشی (سینما،تئاتر،تلویزیون و رادیو)

نگارش گفت و گو برای متون نمایشی (سینما،تئاتر،تلویزیون و رادیو)

مؤلف: ریب دیویس مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 287 ناشر: تاب..

18,000تومان

پدر

پدر

مؤلف: اگوست استریندبرگ مترجم: فتاح محمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 نا..

7,500تومان

چگونه فیلمنامه بنویسیم 1 (مبانی فیلمنامه نویسی)

چگونه فیلمنامه بنویسیم 1 (مبانی فیلمنامه نویسی)

مؤلف: سید فیلد مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 263 ناشر: تابا..

15,000تومان

چگونه فیلمنامه بنویسیم 2 (راهنمای فیلمنامه نویسی)

چگونه فیلمنامه بنویسیم 2 (راهنمای فیلمنامه نویسی)

مؤلف: سید فیلد مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 248 ناشر: تابا..

15,000تومان

چگونه فیلمنامه بنویسیم 3 (مبانی نگارش فیلمنامه نویسی)

چگونه فیلمنامه بنویسیم 3 (مبانی نگارش فیلمنامه نویسی)

مؤلف: سید فیلد مترجم: مسعود مدنی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 372 ناشر: تابا..

20,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 21 (2 صفحه)