انتشارات آدینه

500نکته برای معلمان-موزون

500نکته برای معلمان-موزون

مؤلف: کارولین ارلام مترجم: سعیدخاکسار ناشر: آدینه..

3,500تومان

افرادموفق چگونه می اندیشند آدینه

افرادموفق چگونه می اندیشند آدینه

مؤلف: جان ماکسول مترجم: مریم صیادشیرازی ناشر: آدینه..

6,000تومان

برنامه ریزی واجرای استراتژی آدینه

برنامه ریزی واجرای استراتژی آدینه

مؤلف: والاس استتینیوس مترجم: کاظمی نژاد ناشر: آدینه..

3,000تومان

مدیریت پروژه برای پروژوه های کوچک(وزیری)آدینه

مدیریت پروژه برای پروژوه های کوچک(وزیری)آدینه

مؤلف: راو اف ساندرا مترجم: محسن ذکایی آشتیانی ناشر: آدینه..

4,000تومان

چگونه کلیلکهارا به مشتری تبدیل کنیم-آدینه

چگونه کلیلکهارا به مشتری تبدیل کنیم-آدینه

مؤلف: سیامکحاجی ناشر: آدینه..

6,000تومان

کتاب جیبی ارزشیابی آموزشی آدینه

کتاب جیبی ارزشیابی آموزشی آدینه

مؤلف: پل داناوان/جان تاونسند مترجم: فرشیدنژاد ناشر: آدینه..

1,000تومان

کتاب جیبی بهبودبازدهی آدینه

کتاب جیبی بهبودبازدهی آدینه

مؤلف: فیلیپ هولمن مترجم: پایدارنوین ناشر: آدینه..

1,000تومان

کتاب جیبی رهبری آدینه

کتاب جیبی رهبری آدینه

مؤلف: فیوناالسادنت مترجم: پایدارنوین ناشر: آدینه..

1,000تومان

کتاب جیبی مدیریت ارزشیابی آدینه

کتاب جیبی مدیریت ارزشیابی آدینه

مؤلف: ماکس ای ایگرت مترجم: فرشیدنژاد ناشر: آدینه..

1,000تومان

کتاب جیبی کیفیت آدینه

کتاب جیبی کیفیت آدینه

مؤلف: آنتونی میشل مترجم: فرشیدنژاد ناشر: آدینه..

1,000تومان

کشف قدرت درون آدینه

کشف قدرت درون آدینه

مؤلف: برایان تریسی/کن بلانچارد مترجم: کاظمی نژاد ناشر: آدینه..

13,000تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)