انتشارات آدوین

آنکه گفت آری وآنکه گفت نه(نمایشنامه) برشت

آنکه گفت آری وآنکه گفت نه(نمایشنامه) برشت

مؤلف: برتولت برشت مترجم: مصطفی رحیمی ناشر: آدوین..

6,000تومان

اتاق سارتر

اتاق سارتر

مؤلف: ژان پل سارتر مترجم: شکیب ناشر: آدوین..

7,000تومان

دون ژوان درجهنم برناردشاو

دون ژوان درجهنم برناردشاو

مؤلف: برناردشاو مترجم: ابراهیم گلستان ناشر: آدوین..

5,000تومان

دیوار سارتر

دیوار سارتر

مؤلف: ژان پل سارتر مترجم: صادق هدایت ناشر: آدوین..

5,000تومان

راههای آزادی فرخی

راههای آزادی فرخی

مؤلف: ژان پل سارتر مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: آدوین..

10,000تومان

قماربازان(نمایشنامه) نیکلای گوگول

قماربازان(نمایشنامه) نیکلای گوگول

مؤلف: نیکلای گوگول مترجم: کاوه افروخته ناشر: آدوین..

5,000تومان

ما دختر به دنیا نمی آییم از ما دختر می سازند(رقعی)نشانه

ما دختر به دنیا نمی آییم از ما دختر می سازند(رقعی)نشانه

مؤلف: اورزولا شی مترجم: عذرا جعفرآبادی ناشر: آدوین..

2,700تومان

پنه لوپه به جنگ می رود فالاچی

پنه لوپه به جنگ می رود فالاچی

مؤلف: اوریانافالاچی مترجم: ویدامشفق ناشر: آدوین..

14,000تومان

گفتگو با خدا (جیبی)دادار

گفتگو با خدا (جیبی)دادار

مؤلف: ریتا استریکلند مترجم: محدثه آهنگر ناشر: آدوین..

2,000تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)