انتشارات بصیرت

ادبیات در جهان اسلام

ادبیات در جهان اسلام

مؤلف: شارل پلا مترجم: محمد راغب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 6..

12,000تومان

تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر

تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر

مؤلف: هانس گئورگ گادمر مترجم: امداد توران نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد ..

12,000تومان

دانش نامه(10)اگزیستانسیالیسم

دانش نامه(10)اگزیستانسیالیسم

مؤلف: توماس فلین مترجم: حسین کیانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات:..

9,500تومان

دانش نامه(11)کیهان شناسی

دانش نامه(11)کیهان شناسی

مؤلف: پیتر کلز مترجم: نادیه حقیقتی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات:..

9,000تومان

دانش نامه(13)ارسطوبارنز

دانش نامه(13)ارسطوبارنز

مؤلف: جاناتان بارنز مترجم: محمد فیروزکوهی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

7,000تومان

دانش نامه(2)نظریهکوانتوم

دانش نامه(2)نظریهکوانتوم

مؤلف: جان پاکینگورن مترجم: ابوالفضل حقیری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

8,000تومان

دانش نامه(20)تاریخچه زمان

دانش نامه(20)تاریخچه زمان

مؤلف: لئوفرانس هلفورد مترجم: شادی حامدی آزاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تع..

9,000تومان

دانش نامه(27)کهکشان ها

دانش نامه(27)کهکشان ها

مؤلف: جان گریبین مترجم: شادی حامدی آزاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

10,000تومان

دانش نامه(4)تکامل

دانش نامه(4)تکامل

مؤلف: برایان و دبورا چارلز ورث مترجم: عبدالمجید مهدوی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ..

9,500تومان

دانش نامه(5)اسطوره

دانش نامه(5)اسطوره

مؤلف: رابرت آلن سگال مترجم: فریده فرنودفر نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

12,000تومان

دانش نامه(6)ریاضیات

دانش نامه(6)ریاضیات

مؤلف: تیموتی گاورز مترجم: پوریا ناظمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

9,500تومان

دانش نامه(7)مغز

دانش نامه(7)مغز

مؤلف: مایکل اوشی مترجم: ابوالفضل حقیری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

9,000تومان

دانش نامه(8)تاریخ هنر

دانش نامه(8)تاریخ هنر

مؤلف: دینا آرنولد مترجم: رحیم قاسمیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

9,000تومان

دانش نامه(9)تکامل انسان

دانش نامه(9)تکامل انسان

مؤلف: برنارد وود مترجم: فرهاد رضایی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

8,500تومان

مجموعه جهان اسلام(شهردرجهان اسلام)

مجموعه جهان اسلام(شهردرجهان اسلام)

مؤلف: الگ گرابار مترجم: مهرداد وحدتی دانشمند نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تع..

10,000تومان

مجموعه جهان اسلام(موسیقیدرجهان اسلام)

مجموعه جهان اسلام(موسیقیدرجهان اسلام)

مؤلف: ای . شیلوا مترجم: مهرداد وحدتی دانشمند نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تع..

6,500تومان

مجموعه جهان اسلام(هنردرجهان اسلام)

مجموعه جهان اسلام(هنردرجهان اسلام)

مؤلف: ریچارد اتینگهاوزن مترجم: مهرداد وحدتی دانشمند نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: ..

7,500تومان

منسیوس(حکایت هایاخلاقیازکنفوسیوسی)

منسیوس(حکایت هایاخلاقیازکنفوسیوسی)

مترجم: گیتی وزیری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 339 ناشر: بصیرت..

8,000تومان

نظریه همه چیز

نظریه همه چیز

مؤلف: استفن هاوکینگ مترجم: ابوالفضل حقیری نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

9,500تومان

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)