انتشارات ایران فرهنگ

17 اصل کار تیمی(رقعی)ایران فرهنگ

17 اصل کار تیمی(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: جان سی مکسول مترجم: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

21 قانون انکار ناپذیر رهبری(رقعی)ایران فرهنگ

21 قانون انکار ناپذیر رهبری(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

آزمونهای علمی و عملی اتوکد(وزیری)ایران فرهنگ

آزمونهای علمی و عملی اتوکد(وزیری)ایران فرهنگ

مؤلف: مهندس محمد دیدبان-سامیه دانش پرور ناشر: ایران فرهنگ..

10,000تومان

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی(رقعی)ایران فرهنگ

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

10,000تومان

آموزش نما و برش در معماری و عمران(وزیری)ایران فرهنگ

آموزش نما و برش در معماری و عمران(وزیری)ایران فرهنگ

مؤلف: مهندس محمد دیدبان ناشر: ایران فرهنگ..

18,000تومان

اثر مرکب(رقعی)ایران فرهنگ

اثر مرکب(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: دارن هاردی مترجم: محمد علی عزیزی-رسول عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

از سیر تا پیاز کامپیوتر همراه با CD(وزیری)ایران فرهنگ

از سیر تا پیاز کامپیوتر همراه با CD(وزیری)ایران فرهنگ

مؤلف: حمیدالله امرایی-احمد نهاوندی ناشر: ایران فرهنگ..

20,000تومان

استخدامی استانداری فرمانداری(وزیری)ایران فرهنگ

استخدامی استانداری فرمانداری(وزیری)ایران فرهنگ

مؤلف: محمد علی عزیزی-مهندس مریم ساریخانی-فاطمه ساریخانی ناشر: ایران فرهنگ..

19,000تومان

اصول رهبری(رقعی)ایران فرهنگ

اصول رهبری(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: جان مکسول مترجم: محمد علی عزیزی-رسول عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

8,000تومان

بیندیشید و ثروتمند شوید(رقعی)ایران فرهنگ

بیندیشید و ثروتمند شوید(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: ناپلئون هیل مترجم: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

تجارت در قرن 21(رقعی)ایران فرهنگ

تجارت در قرن 21(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: رابرت کیوساکی مترجم: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

ثروتمندترین مرد بابل(رقعی)ایران فرهنگ

ثروتمندترین مرد بابل(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: جورج کلاسون مترجم: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

حکایت دولت و فرزانگی(رقعی)ایران فرهنگ

حکایت دولت و فرزانگی(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: مارک فیشر مترجم: محمد علی عزیزی-علی رحمتی ناشر: ایران فرهنگ..

6,000تومان

دانشکده کسب و کار(رقعی)ایران فرهنگ

دانشکده کسب و کار(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: رابرت کیوساکی-شارون.ال.لکتر مترجم: محمد علی عزیزی-علی رحمتی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

دوازده ستون موفقیت(رقعی)ایران فرهنگ

دوازده ستون موفقیت(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: جیم ران-کریس وایدنر مترجم: محمد علی عزیزی-رسول عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

8,000تومان

راهنمای مطالعه گواهینامه CompTIA Network-همراه CD(وزیری)ایران فرهنگ

راهنمای مطالعه گواهینامه CompTIA Network-همراه CD(وزیری)ایران فرهنگ

مؤلف: گلن ای کلارک مترجم: ابوالقاسم ایمان پور ناشر: ایران فرهنگ..

25,000تومان

رمز و راز بازاریابی شبکه ای(رقعی)ایران فرهنگ

رمز و راز بازاریابی شبکه ای(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: مارک یارنل-والری بیتس-درک هال-شلبی هال مترجم: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

19,000تومان

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای(رقعی)ایران فرهنگ

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: ریچارد کوک مترجم: محمد علی عزیزی-محمدرضا مصرخانی ناشر: ایران فرهنگ..

7,000تومان

رهبر 360 درجه(رقعی)ایران فرهنگ

رهبر 360 درجه(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: جان ماکسول مترجم: محمد علی عزیزی ناشر: ایران فرهنگ..

15,000تومان

روش مدیریت ویل دان(رقعی)ایران فرهنگ

روش مدیریت ویل دان(رقعی)ایران فرهنگ

مؤلف: کنت بلانچارد-تد لاسیناک-چاک تامپ کینز-جیم بالارد مترجم: محمد علی عزیزی-عباس حسنی ناشر: ایران..

8,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 92 (5 صفحه)