انتشارات آذر،سیمای دانش

آشنایی بالباس ها و پوشاک سنتی

آشنایی بالباس ها و پوشاک سنتی

مؤلف: حسین یاوری؛ سارا حکاکباشی ناشر: آذر،سیمای دانش..

15,000تومان

از شینتو تا آندو

از شینتو تا آندو

ناشر: آذر،سیمای دانش..

9,000تومان

اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری(صالحی)

اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری(صالحی)

مؤلف: اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی؛ امیر هدایتی ناشر: آذر،سیمای دانش..

9,500تومان

دایره المعارف نقاشی(صدر)

دایره المعارف نقاشی(صدر)

مؤلف: سیدابوالقاسم سیدصدر ناشر: آذر،سیمای دانش..

25,000تومان

سفال وسرامیک سازی / یاوری

سفال وسرامیک سازی / یاوری

مؤلف: حسین یاوری ناشر: آذر،سیمای دانش..

4,000تومان

سیری در هنر و معماری ایران / یاوری

سیری در هنر و معماری ایران / یاوری

مؤلف: حسین یاوری ناشر: آذر،سیمای دانش..

13,500تومان

شناخت گلیم و گلیم مانند های ایران/یاوری

شناخت گلیم و گلیم مانند های ایران/یاوری

مؤلف: حسین یاوری؛ ساراسادات مکیان ناشر: آذر،سیمای دانش..

14,000تومان

طراحی و معماری فضاهای آموزشی شاطریان

طراحی و معماری فضاهای آموزشی شاطریان

ناشر: آذر،سیمای دانش..

18,000تومان

طراحی و معماری فضاهای آموزشی شاطریان

طراحی و معماری فضاهای آموزشی شاطریان

مؤلف: رضا شاطریان ناشر: آذر،سیمای دانش..

18,000تومان

فرهنگ عامه 1/یاوری

فرهنگ عامه 1/یاوری

مؤلف: حسین یاوری؛ مریم مسیحا ناشر: آذر،سیمای دانش..

6,500تومان

فرهنگ عامه 2/یاوری

فرهنگ عامه 2/یاوری

مؤلف: حسین یاوری؛ بهاره عابدینیمقانکی ناشر: آذر،سیمای دانش..

4,500تومان

فرهنگ عامه 3/یاوری

فرهنگ عامه 3/یاوری

مؤلف: حسین یاوری؛ بهاره عابدین مقانکی ناشر: آذر،سیمای دانش..

5,500تومان

قلمدان های لاکی روغنی ایران

قلمدان های لاکی روغنی ایران

مؤلف: حسین یاوری؛ هلیا ابتهاج همدانی ناشر: آذر،سیمای دانش..

6,000تومان

قلمدان های لاکی روغنی ایران

قلمدان های لاکی روغنی ایران

ناشر: آذر،سیمای دانش..

6,000تومان

مبانی و اصول منظرپردازی در ایران ژاپن

مبانی و اصول منظرپردازی در ایران ژاپن

مترجم: پرهام بقایی؛ آرین امیرخانی ناشر: آذر،سیمای دانش..

9,000تومان

مختصری درباره تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران

مختصری درباره تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران

مؤلف: حسین یاوری؛ شیدا سرخوش ناشر: آذر،سیمای دانش..

12,000تومان

معماری خاکستری/زارعی

معماری خاکستری/زارعی

مؤلف: رضا زارعی ناشر: آذر،سیمای دانش..

10,000تومان

معماری محوطه و طراحی فضای سبز

معماری محوطه و طراحی فضای سبز

مؤلف: طیبه حافظیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 145 ناشر: آذر،سیمای دانش..

29,000تومان

معماری محوطه و طراحی فضای سبز

معماری محوطه و طراحی فضای سبز

مؤلف: طیبه حافظیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 تعداد صفحات: 145 ناشر: آذر،سیمای دانش..

29,000تومان

نکاتی پیرامون مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

نکاتی پیرامون مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

مؤلف: حسین یاوری ناشر: آذر،سیمای دانش..

2,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 28 (2 صفحه)