انتشارات بان

ارائه زاخر-مازخ: سردی و شقاوت(رقعی)بان

ارائه زاخر-مازخ: سردی و شقاوت(رقعی)بان

مؤلف: ژیل دلوز مترجم: پویا غلامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: بان..

15,000تومان

ارائه ی زاخر-مازخ:سردی و شقاوت

ارائه ی زاخر-مازخ:سردی و شقاوت

مؤلف: ژیل دلوز مترجم: پویا غلامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: بان ..

15,000تومان

از خود بیگانگی انسان مدرن

از خود بیگانگی انسان مدرن

مؤلف: فریتس پاپنهایم مترجم: مجید مددی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 216 ناشر:..

22,000تومان

از خود بیگانگی انسان مدرن (رقعی)نشر بان

از خود بیگانگی انسان مدرن (رقعی)نشر بان

مؤلف: فریتس پاپنهایم مترجم: مجید مددی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 216 ناشر:..

22,000تومان

از منظر تئاتریکالیته (مجموعه مقالات)

از منظر تئاتریکالیته (مجموعه مقالات)

نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: بان توضیحات تکمیلی: (فلسفه نمایش،نمای..

18,000تومان

از منظر تئاتریکالیته(پالتویی)بان

از منظر تئاتریکالیته(پالتویی)بان

مؤلف: حامد اصغرزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: بان..

18,000تومان

ازخودبیگانگی انسان مدرن بان

ازخودبیگانگی انسان مدرن بان

مؤلف: فریتس پاپنهایم مترجم: مجیدمددی ناشر: بان..

22,000تومان

ازمنظرتئاتریکالیته بان

ازمنظرتئاتریکالیته بان

مؤلف: حامداصغرزاده ناشر: بان..

18,000تومان

انتقادی و بالینی

انتقادی و بالینی

مؤلف: ژیل دلوز مترجم: زهره اکسیری و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 344 ..

30,000تومان

انتقادی و بالینی(پالتویی)بان

انتقادی و بالینی(پالتویی)بان

مؤلف: ژیل دلوز مترجم: زهره اکسیری- پیمان غلامی- ایمان گنجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز ت..

30,000تومان

انتقادی وبالینی بان

انتقادی وبالینی بان

مؤلف: ژیل دلوز مترجم: زهره اکسیری ناشر: بان..

30,000تومان

بایگانی و تن(رقعی)بان

بایگانی و تن(رقعی)بان

مؤلف: آلن سکولا مترجم: مهران مهاجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 132 ناشر: با..

15,000تومان

بایگانی و تن:دو جستار در جامعه شناسی تاریخی عکاسی

بایگانی و تن:دو جستار در جامعه شناسی تاریخی عکاسی

مؤلف: آلن سکولا مترجم: مهران مهاجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 132 ناشر: با..

10,000تومان

بایگانی وتن بان

بایگانی وتن بان

مؤلف: آلن سکولا مترجم: مهران مهاجر ناشر: بان..

15,000تومان

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

مؤلف: برتولت برشت مترجم: محمود حسینی زاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 نا..

12,000تومان

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها بان

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها بان

مؤلف: برتولت برشت مترجم: محمود حسینی زاد ناشر: بان..

12,000تومان

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها(پالتویی)بان

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها(پالتویی)بان

مؤلف: برتولت برشت مترجم: محمود حسینی زاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 نا..

12,000تومان

خرده روایتهای بی زن وشوهری بان

خرده روایتهای بی زن وشوهری بان

مؤلف: مهساملک مرزبان ناشر: بان..

12,000تومان

خواب های مشکوک(رقعی)بان

خواب های مشکوک(رقعی)بان

مؤلف: مصطفی علیزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: بان..

12,000تومان

خوابهای مشکوک بان

خوابهای مشکوک بان

مؤلف: مصطفی علیزاده ناشر: بان..

12,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 61 (4 صفحه)