انتشارات اوریمان

بسته اوریگامی حرکتی (دیاگرام های آموزشی،به همراه کاغذ اوریگامی)،(باجعبه)

بسته اوریگامی حرکتی (دیاگرام های آموزشی،به همراه کاغذ اوریگامی)،(باجعبه)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 7 سال،گروه سنی:ب،ج،دستورالعمل تا کردن کاغذ ..

32,000تومان

بسته اوریگامی حیوانات

بسته اوریگامی حیوانات

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 7سال،حاوی 24 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی،3 عدد ..

20,000تومان

بسته اوریگامی ماژولار

بسته اوریگامی ماژولار

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 8سال،حاوی 126 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی،3 عدد..

20,000تومان

بسته اوریگامی مقدماتی (دیاگرام های آموزشی،به همراه کاغذ اوریگامی)،(باجعبه)

بسته اوریگامی مقدماتی (دیاگرام های آموزشی،به همراه کاغذ اوریگامی)،(باجعبه)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 6 سال،گروه سنی:ب،دستورالعمل تا کردن کاغذ بر..

32,000تومان

بسته لذت تا کردن کاغذ (اوریگامی)،همراه با کاغذهای اوریگامی،(باجعبه)

بسته لذت تا کردن کاغذ (اوریگامی)،همراه با کاغذهای اوریگامی،(باجعبه)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 7 سال،کاغذهای مخصوص اوریگامی در ابعاد 10*10..

17,000تومان

بسته کاغذ اوریگامی (رنگی-تک رو)

بسته کاغذ اوریگامی (رنگی-تک رو)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 100 برگ کاغذ اوریگامی در 10 رنگ (هر رنگ 10 برگ)،یک..

18,000تومان

بسته کاغذ اوریگامی (رنگی-تک رو) 42*42

بسته کاغذ اوریگامی (رنگی-تک رو) 42*42

نوع جلد: سایر تعداد صفحات: 50 ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 50 برگ کاغذ اوریگامی در 10 رنگ،یک ..

55,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (دیاگرام آموزش قاب عکس ستاره شناس)،(باجعبه)

بسته کاغذهای اوریگامی (دیاگرام آموزش قاب عکس ستاره شناس)،(باجعبه)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 60 برگ کاغذ اوریگامی 47*2 و 50 برگ کاغذ اوریگامی 1..

17,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (دیاگرام آموزش هواپیما و ستاره شانس)

بسته کاغذهای اوریگامی (دیاگرام آموزش هواپیما و ستاره شانس)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 60 برگ کاغذ اوریگامی 47*2 و 50 برگ کاغذ اوریگامی 1..

14,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-تک رو) 22*22

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-تک رو) 22*22

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 100 برگ کاغذ اوریگامی در 10 رنگ،از هر رنگ 10 برگ،م..

33,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-دو رو)

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-دو رو)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 کاغذ رنگی (هر رنگ 2 برگ)،د..

14,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-پشت بافت دار)

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-پشت بافت دار)

نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 ..

10,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ایرانی) 15*15

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ایرانی) 15*15

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 طرح ایرانی (هر طرح 2 برگ)،..

10,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش فانتزی) 15*15

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش فانتزی) 15*15

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 طرح فانتزی (هر طرح 2 برگ)،..

10,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ژاپنی)

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ژاپنی)

نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 ..

10,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش گلدار) 15*15

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش گلدار) 15*15

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 طرح گلدار (هر طرح 2 برگ)،ی..

10,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)