انتشارات اوریمان

بسته آموزشی تا به تا 1 (اوریگامی برای کودکان:گربه)

بسته آموزشی تا به تا 1 (اوریگامی برای کودکان:گربه)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 5سال،حاوی 18 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی و برگه..

10,000تومان

بسته آموزشی تا به تا 3 (اوریگامی برای کودکان:سگ)

بسته آموزشی تا به تا 3 (اوریگامی برای کودکان:سگ)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 5سال،حاوی 18 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی و برگه..

10,000تومان

بسته آموزشی تا به تا 4 (اوریگامی برای کودکان:شیر)

بسته آموزشی تا به تا 4 (اوریگامی برای کودکان:شیر)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 5سال،حاوی 18 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی و برگه..

10,000تومان

بسته اوریگامی حیوانات

بسته اوریگامی حیوانات

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 7سال،حاوی 24 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی،3 عدد ..

16,000تومان

بسته اوریگامی ماژولار

بسته اوریگامی ماژولار

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 8سال،حاوی 126 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی،3 عدد..

18,000تومان

بسته جعبه های اوریگامی

بسته جعبه های اوریگامی

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (مناسب بالای 8سال،حاوی 36 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی،3 عدد ..

18,000تومان

بسته کاغذ اوریگامی (رنگی-تک رو)

بسته کاغذ اوریگامی (رنگی-تک رو)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 100 برگ کاغذ اوریگامی در 10 رنگ (هر رنگ 10 برگ)،یک..

16,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (دیاگرام آموزش هواپیما و ستاره شانس)

بسته کاغذهای اوریگامی (دیاگرام آموزش هواپیما و ستاره شانس)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 60 برگ کاغذ اوریگامی 47*2 و 50 برگ کاغذ اوریگامی 1..

12,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-پشت بافت دار)

بسته کاغذهای اوریگامی (رنگی-پشت بافت دار)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 کاغذ رنگی (هر رنگ 2 برگ)،ی..

9,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ایرانی) 15*15

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ایرانی) 15*15

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 طرح ایرانی (هر طرح 2 برگ)،..

8,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ژاپنی)

بسته کاغذهای اوریگامی (نقوش ژاپنی)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 48 برگ کاغذ اوریگامی،24 طرح ژاپنی (هر طرح 2 برگ)،ت..

9,000تومان

بسته کاغذهای اوریگامی 22*22 (رنگی-تک رو)

بسته کاغذهای اوریگامی 22*22 (رنگی-تک رو)

نوع جلد: سایر ناشر: اوریمان توضیحات تکمیلی: (حاوی 100 برگ کاغذ اوریگامی در 10 رنگ،از هر رنگ 10 برگ،م..

25,000تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)