انتشارات کتاب فکرنو

اتمسفر معمارانه

اتمسفر معمارانه

مؤلف: کریستین بورچ مترجم: مرتضی نیک فطرت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

25,000تومان

احساسی از تاریخ

احساسی از تاریخ

مؤلف: پیترزومتور مترجم: مرتضی نیک فطرت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

18,000تومان

احساسی از تاریخ

احساسی از تاریخ

مؤلف: فاطمه اسمیت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 144 ناشر: کتاب ف..

33,000تومان

اندیشمندان برای معماران(1)فوکو

اندیشمندان برای معماران(1)فوکو

مؤلف: گوردانا فونتانا مترجم: احسان حنیف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ..

25,000تومان

اندیشمندان برای معماران(2)لوفور

اندیشمندان برای معماران(2)لوفور

مؤلف: ناانیل کلمن مترجم: سپیده برزگر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

25,000تومان

اندیشمندان برای معماران(5)گادامر

اندیشمندان برای معماران(5)گادامر

مؤلف: پل کیدر مترجم: زهرا برادران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

25,000تومان

انرژی طبیعی و معماری بومی

انرژی طبیعی و معماری بومی

مؤلف: حسن فتحی مترجم: روهیده نوین روز نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صف..

25,000تومان

جامعه شناسی تاریخی مکان(نگاهی سیستمی)

جامعه شناسی تاریخی مکان(نگاهی سیستمی)

مؤلف: شروین وکیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 364 ناشر: کتاب فک..

50,000تومان

دیجیتال فبریکیشن(روش هایپیشرفته )

دیجیتال فبریکیشن(روش هایپیشرفته )

مؤلف: نیک دان مترجم: گلناز نوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: ..

45,000تومان

فلسفه برای معماران

فلسفه برای معماران

مؤلف: برانکو میتروویچ مترجم: احسان حنیف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد ص..

45,000تومان

معماری تغییر

معماری تغییر

مؤلف: فرد اسکات مترجم: علیرضا عینی فر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صف..

35,000تومان

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

مؤلف: گریت شوالباخ مترجم: شادی عزیزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 124 ناشر:..

20,000تومان

مفاهیم پایه در طراحی فضا

مفاهیم پایه در طراحی فضا

مؤلف: اولریخ اکسنر مترجم: شادی عزیزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 126 ناشر:..

20,000تومان

مفاهیم پایه در طراحی معماری

مفاهیم پایه در طراحی معماری

مؤلف: برت بیلفلد مترجم: شادی عزیزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 112 ناشر: ک..

20,000تومان

مفمفاهیم پایه در طراحی مسکن

مفمفاهیم پایه در طراحی مسکن

مؤلف: یان کربز مترجم: شادی عزیزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 100 ناشر: کتا..

20,000تومان

نظریه ها و مانیفست های معماری معاصر

نظریه ها و مانیفست های معماری معاصر

مؤلف: چارلز جنکز مترجم: احسان حنیف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات:..

60,000تومان

وابی سابی

وابی سابی

مؤلف: لئونارد کرن مترجم: گلناز صالحی کریمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعدا..

18,000تومان

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)