انتشارات لوگوس

این بیست و سه صفحه

این بیست و سه صفحه

مؤلف: محسن الویری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 160 ناشر: لوگوس..

28,000تومان

تاریخ به روایت فلسفه(سلفون)

تاریخ به روایت فلسفه(سلفون)

مؤلف: هرودت تا آلن بدیو مترجم: احمد محمدپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تع..

70,000تومان

تاریخ به روایت فلسفه(شومیز)

تاریخ به روایت فلسفه(شومیز)

مؤلف: از هرودت تا آلن بدیو مترجم: احمد محمدپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000..

55,000تومان

تبریز در وحشت

تبریز در وحشت

مؤلف: نصرت الله نجفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 134 ناشر: لوگ..

22,000تومان

تحلیل گفتمان دینی

تحلیل گفتمان دینی

مؤلف: حسن بشیر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 198 ناشر: لوگوس..

34,000تومان

تحلیل گفتمانی تاریخ

تحلیل گفتمانی تاریخ

مؤلف: فاطمه رستمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 242 ناشر: لوگوس..

30,000تومان

تلویزیون مخاطب و مطالعات فرهنگی

تلویزیون مخاطب و مطالعات فرهنگی

مؤلف: دیوید مورلی مترجم: سیروان عبدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات..

56,000تومان

جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه

جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه

مؤلف: حسن حضرتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 310 ناشر: لوگوس..

44,000تومان

راهنمای گفتمان شناسی انتقادی

راهنمای گفتمان شناسی انتقادی

مؤلف: جان ریچاردسون مترجم: گروه مترجمان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد ..

30,000تومان

رتوریک سیاسی در ایران

رتوریک سیاسی در ایران

مؤلف: تینا چهارسوقیامین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 244 ناشر: ل..

45,000تومان

روزنامه نگاری دیگرگونه صداهای دیگرگونه

روزنامه نگاری دیگرگونه صداهای دیگرگونه

مؤلف: تونی هارکاپ مترجم: مهدی منتظرقائم نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صف..

34,000تومان

روش در روش(درباره ساخت معرفت،2 )

روش در روش(درباره ساخت معرفت،2 )

مؤلف: احمد محمدپور نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1398 نوع جلد: سلفون تیراژ: 500 تعداد صفحات: 635 ناشر: لوگوس..

85,000تومان

روش شناسی های کمی(4)پایایی

روش شناسی های کمی(4)پایایی

مؤلف: پاتریک میر مترجم: مختار جعفری و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد ..

22,000تومان

روش شناسی های کمی(5)روایی وسنجش روایی

روش شناسی های کمی(5)روایی وسنجش روایی

مؤلف: کاترین اس. تیلور مترجم: مختار جعفری و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 ت..

25,000تومان

روش پژوهش در تاریخ شناسی

روش پژوهش در تاریخ شناسی

مؤلف: حسن حضرتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 290 ناشر: لوگوس..

38,000تومان

رویا پردازیهای گردشگری تنها

رویا پردازیهای گردشگری تنها

مؤلف: ژان ژاک روسو مترجم: روح الله حسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد..

18,000تومان

ضد روش(زمینه های فلسفی ،سلفون)

ضد روش(زمینه های فلسفی ،سلفون)

مؤلف: احمد محمدپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 677 ناشر: لوگوس..

72,000تومان

فهم صنایع رسانه ای

فهم صنایع رسانه ای

مؤلف: تیموتی هیونز مترجم: احسان شاه قاسمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد..

36,000تومان

فهم فرهنگ مادی

فهم فرهنگ مادی

مؤلف: یان وودوارد مترجم: شایسته مدنی لواسانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعد..

40,000تومان

میتودناسی(روش شناسی به زبان کردی)

میتودناسی(روش شناسی به زبان کردی)

مؤلف: احمد محمدپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 210 ناشر: لوگوس..

36,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)