انتشارات فرهنگ مانا

آبادان شهر رویاهای من

آبادان شهر رویاهای من

مؤلف: هوشنگ شیر مردی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 140 ناشر: فرهنگ مانا..

7,800تومان

آوردگاه دستان

آوردگاه دستان

مؤلف: رضا آریانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 382 ناشر: فرهنگ م..

27,500تومان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مؤلف: عبدالخالق پادیاب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 198 ناشر: ف..

10,500تومان

از ایل تا اتاوا

از ایل تا اتاوا

مؤلف: مهدی قرخلو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 176 ناشر: فرهنگ ..

15,000تومان

اسرار رسیدن به بزرگی

اسرار رسیدن به بزرگی

مؤلف: مصطفی راستگو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 216 ناشر: فرهنگ..

15,000تومان

اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک

اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک

مؤلف: اسکندر مرادی و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 344 ناشر: ..

15,000تومان

این(مجموعه غزل)

این(مجموعه غزل)

مؤلف: مرضیه قریب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 74 ناشر: فرهنگ م..

7,000تومان

بختیاری و حماسه ملی

بختیاری و حماسه ملی

مؤلف: سیروس کریمی بختیاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 200 ناش..

15,000تومان

خیابان حروف

خیابان حروف

مؤلف: فریماه موری زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 94 ناشر: فر..

6,000تومان

سی سخت(نگین دنا)

سی سخت(نگین دنا)

مؤلف: نیکنام حسینیپور سیسخت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 408 ن..

38,000تومان

سیمای مصدق پس از انقلاب اسلامی

سیمای مصدق پس از انقلاب اسلامی

مؤلف: پیام غنی زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 152 ناشر: فره..

12,000تومان

فرهنگ عامه(طایفه ایلخاص باصری)

فرهنگ عامه(طایفه ایلخاص باصری)

مؤلف: علی اکبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 400 ناشر: فرهنگ ما..

25,000تومان

فرهنگ واژه های لری(بویراحمدی)

فرهنگ واژه های لری(بویراحمدی)

مؤلف: افضل مقیمی و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 826 ناشر: فر..

58,500تومان

فیلم نامه چای غلیظ

فیلم نامه چای غلیظ

مؤلف: محمود خرم آبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 52 ناشر: فره..

7,500تومان

ممیرو

ممیرو

مؤلف: عطاء طاهری بویراحمدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1200 تعداد صفحات: 420 ناش..

25,000تومان

من از سرزمین انارم

من از سرزمین انارم

مؤلف: خدابخش کرمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 254 ناشر: فرهنگ مانا..

15,500تومان

نقد ادبی

نقد ادبی

مؤلف: پریسا طالبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 344 ناشر: فرهنگ ..

18,500تومان

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)