انتشارات اميد ايرانيان

ابراهیم خلیفه شاعری در متن زندگی

ابراهیم خلیفه شاعری در متن زندگی

مترجم: میمحمد ابراهیم خلیفه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 152 نا..

7,000تومان

از روزگار گذشته حکایت(ج1)

از روزگار گذشته حکایت(ج1)

مؤلف: منوچهر کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 816 ناشر: امید ..

40,000تومان

افسانه نیما(عطاالله مهاجرانی)

افسانه نیما(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 191 نا..

10,000تومان

انقلاب عاشورا(عطاالله مهاجرانی)

انقلاب عاشورا(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 228 نا..

12,000تومان

حاج آخوند

حاج آخوند

مؤلف: سید عطاالله مهاجرانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 282 ناش..

36,000تومان

حماسه فردوسی(نقدوتفسیرنامه نامور)

حماسه فردوسی(نقدوتفسیرنامه نامور)

مؤلف: عطاالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 320 ناشر: ام..

16,000تومان

خاطرات یک معلم

خاطرات یک معلم

مؤلف: پروین دخت تدین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 740 ناشر: امی..

50,000تومان

خوش خیال بد اقبال

خوش خیال بد اقبال

مؤلف: امیل حبیبی مترجم: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 ت..

10,500تومان

رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا

رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 251 ناشر: امید ا..

14,000تومان

رویاهای زنانه در دنیای مردانه

رویاهای زنانه در دنیای مردانه

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 208 ناشر: امید ا..

10,000تومان

سیمرغ (رمان)

سیمرغ (رمان)

مؤلف: پرویز رجبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 114 ناشر: امید ای..

5,500تومان

قصه شیرین(عطاالله مهاجرانی)

قصه شیرین(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 475 نا..

21,000تومان

مصر از زاویه ای دیگر

مصر از زاویه ای دیگر

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 352 ناشر: امید ا..

15,000تومان

مقدمه ای بر هفت خوان بزرگمهر

مقدمه ای بر هفت خوان بزرگمهر

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 110 نا..

5,500تومان

مهارت ارتباط با مردم

مهارت ارتباط با مردم

مؤلف: لس گیبلین مترجم: حمیرا حسینی یگانه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعدا..

1,000تومان

پیام آور عاشورا(عطاالله مهاجرانی)

پیام آور عاشورا(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 405 نا..

21,000تومان

کمیسیون اصل نود(3ج،وزیری،سلفون)

کمیسیون اصل نود(3ج،وزیری،سلفون)

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 152 ناشر: امید ا..

45,000تومان

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)