انتشارات اميد ايرانيان

ابراهیم خلیفه شاعری در متن زندگی

ابراهیم خلیفه شاعری در متن زندگی

مترجم: میمحمد ابراهیم خلیفه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 152 نا..

7,000تومان

از روزگار گذشته حکایت(ج1)

از روزگار گذشته حکایت(ج1)

مؤلف: منوچهر کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 816 ناشر: امید ..

40,000تومان

افسانه نیما(عطاالله مهاجرانی)

افسانه نیما(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 191 نا..

10,000تومان

انقلاب عاشورا(عطاالله مهاجرانی)

انقلاب عاشورا(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 228 نا..

12,000تومان

انقلابی در سنت نبوی

انقلابی در سنت نبوی

مؤلف: غازیبن عبدالرحمان القصیبی مترجم: جلال جلالیزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1382 نوع جلد: شومیز تیراژ..

600تومان

برف(عطاالله مهاجرانی)

برف(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3300 تعداد صفحات: 202 نا..

10,000تومان

حماسه فردوسی(نقدوتفسیرنامه نامور)

حماسه فردوسی(نقدوتفسیرنامه نامور)

مؤلف: عطاالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 320 ناشر: ام..

16,000تومان

خوش خیال بد اقبال

خوش خیال بد اقبال

مؤلف: امیل حبیبی مترجم: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 ت..

10,500تومان

دفاع از هند

دفاع از هند

مؤلف: ویل دورانت مترجم: مهوش غلامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحا..

10,000تومان

رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا

رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 251 ناشر: امید ا..

14,000تومان

رویاهای زنانه در دنیای مردانه

رویاهای زنانه در دنیای مردانه

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 208 ناشر: امید ا..

10,000تومان

زن (جمیلهکدیور)

زن (جمیلهکدیور)

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 232 ناشر: امید ا..

9,500تومان

سیمرغ (رمان)

سیمرغ (رمان)

مؤلف: پرویز رجبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 114 ناشر: امید ای..

5,500تومان

عیسی پسر انسان(جبران خلیل جبران )

عیسی پسر انسان(جبران خلیل جبران )

مؤلف: جبران خلیل جبران مترجم: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: ..

14,000تومان

قصه شیرین(عطاالله مهاجرانی)

قصه شیرین(عطاالله مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 475 نا..

21,000تومان

مصر از زاویه ای دیگر

مصر از زاویه ای دیگر

مؤلف: جمیله کدیور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 352 ناشر: امید ا..

15,000تومان

مقدمه ای بر هفت خوان بزرگمهر

مقدمه ای بر هفت خوان بزرگمهر

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 110 نا..

5,500تومان

مهارت ارتباط با مردم

مهارت ارتباط با مردم

مؤلف: لس گیبلین مترجم: حمیرا حسینی یگانه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعدا..

1,000تومان

میناگران

میناگران

مؤلف: سید عطاالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1383 نوع جلد: شومیز تیراژ: 5000 تعداد صفحات: 136 نا..

7,000تومان

نقد توطئه آیات شیطانی(مهاجرانی)

نقد توطئه آیات شیطانی(مهاجرانی)

مؤلف: سید عطاءالله مهاجرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 336 نا..

18,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 24 (2 صفحه)