جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

100 راز سادهی موفقیت در کسب و کار

100 راز سادهی موفقیت در کسب و کار

مؤلف: دکتردیوید نیون مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تع..

20,000تومان

از رویا تا واقعیت

از رویا تا واقعیت

مؤلف: لیو بی.هلزل مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات..

12,000تومان

از رویا تا واقعیت

از رویا تا واقعیت

مؤلف: لیو بی.هلزل مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 168 ناشر: س..

12,000تومان

از رویا تا واقعیت (راه کارهای تبلیغات و بازاریابی13)

از رویا تا واقعیت (راه کارهای تبلیغات و بازاریابی13)

مؤلف: لیو بی.هلزل مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 176 ناشر: س..

5,000تومان

اصول بازاریابی داده محور

اصول بازاریابی داده محور

مؤلف: مارک جفری مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد ص..

28,000تومان

انقلاب شبکه های اجتماعی

انقلاب شبکه های اجتماعی

مؤلف: جفری جی . پارکر مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد..

32,000تومان

انقلاب شبکه های اجتماعی

انقلاب شبکه های اجتماعی

مؤلف: جفری جی.پارکر و دیگران مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: ..

32,000تومان

بازار راه رشد شما

بازار راه رشد شما

مؤلف: فیلیپ کاتلر و ... مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000..

25,000تومان

بازاریابی مشتری محور

بازاریابی مشتری محور

مؤلف: نیل ریچارسون و... مترجم: احمد روستا و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ..

32,000تومان

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

مؤلف: لری دی کلی و ... مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 ..

18,000تومان

تاکتیکها و تکنیکهای تبلیغات

تاکتیکها و تکنیکهای تبلیغات

مؤلف: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 216 ناشر: س..

25,000تومان

تغییری کوچک تحولی شگرف

تغییری کوچک تحولی شگرف

مؤلف: سو هادفیلد مترجم: دکتر احمد روستا و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 ت..

15,500تومان

شراکت استراتژیک

شراکت استراتژیک

مؤلف: لوک باردین و... مترجم: احمد روستا و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تع..

28,000تومان

شکست های نام های تجاری

شکست های نام های تجاری

مؤلف: مت هیگ مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحا..

32,000تومان

فرهنگ واژگان برند

فرهنگ واژگان برند

مؤلف: اینتر برند مترجم: دکتراحمدروستا و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعد..

25,000تومان

لغزش برند

لغزش برند

مؤلف: مارتی نیومایر مترجم: دکتر احمد روستا و ... نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200..

20,000تومان

مدیریت موفق برند در یک هفته

مدیریت موفق برند در یک هفته

مؤلف: جولیا هیتچنز و ... مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعدا..

18,000تومان

نخبگان در بازاریابی

نخبگان در بازاریابی

مؤلف: سالتان کرمالی مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعد..

18,000تومان

کاربرد بازاریابی عصب پایه(نرومارکتینگ)

کاربرد بازاریابی عصب پایه(نرومارکتینگ)

مؤلف: پاتریک ام جرجس و ... مترجم: احمد روستا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تع..

30,000تومان

کیمیای فروش(با جاذبه هایمالیو عاطفی)

کیمیای فروش(با جاذبه هایمالیو عاطفی)

مؤلف: جفری گیتومر مترجم: احمد روستا و ... نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد..

30,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 22 (2 صفحه)