جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

23 گام به سوی کامیابی

23 گام به سوی کامیابی

مؤلف: رابرت.جی.لامسدن مترجم: محمد رفیعی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100 تعداد صف..

15,000تومان

آرامگاه کوروش و باورهای مردم فارس

آرامگاه کوروش و باورهای مردم فارس

مؤلف: جمشید صداقت کیش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 200 تعداد صفحات: 156 ناشر: خجس..

15,000تومان

آغاز یک زندگی

آغاز یک زندگی

مؤلف: آنیتا بروکنر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صف..

15,000تومان

آغاز یک زندگی

آغاز یک زندگی

مؤلف: آنیتا بروکنر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 199 ناشر:..

15,000تومان

آموزش سلفژ

آموزش سلفژ

مؤلف: پوزولی،اتوره پوتسولی مترجم: محسن خجسته حسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفح..

12,000تومان

ادبیات امروز،رمان (کشور آخرین ها)

ادبیات امروز،رمان (کشور آخرین ها)

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 176 ناشر: افق ..

4,200تومان

ادبیات امروز،رمان 3 (پل استر 7 (کشور آخرین ها))

ادبیات امروز،رمان 3 (پل استر 7 (کشور آخرین ها))

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: افق ..

11,500تومان

ادبیات امروز،رمان21 (3 گانه ی نیویورک:شهر شیشه ای،اتاق دربسته،ارواح)

ادبیات امروز،رمان21 (3 گانه ی نیویورک:شهر شیشه ای،اتاق دربسته،ارواح)

مؤلف: پل استر مترجم: شهرزاد لولاچی،خجسته کیهان نوبت چاپ: 10 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات..

55,000تومان

ادبیات امروز،رمان23 (شب پیشگویی)

ادبیات امروز،رمان23 (شب پیشگویی)

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 272 ناشر: افق ..

21,000تومان

ادبیات امروز،رمان52 (داشتن و نداشتن)

ادبیات امروز،رمان52 (داشتن و نداشتن)

مؤلف: ارنست همینگوی مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر..

12,000تومان

ادبیات امروز،رمان57 (مردی در تاریکی)

ادبیات امروز،رمان57 (مردی در تاریکی)

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 224 ناشر: افق ..

17,000تومان

ادبیات امروز،رمان57 (پل استر 8 (مردی در تاریکی))

ادبیات امروز،رمان57 (پل استر 8 (مردی در تاریکی))

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: افق ..

10,500تومان

ادبیات امروز،رمان71 (ناپیدا)

ادبیات امروز،رمان71 (ناپیدا)

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 256 ناشر: افق ..

16,000تومان

ادبیات امروز،زندگی نامه 4 (کپسول زمان)

ادبیات امروز،زندگی نامه 4 (کپسول زمان)

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 248 ناشر: افق ..

15,000تومان

ادبیات امروز،مجموعه داستان20 (من قهرمان نیستم)

ادبیات امروز،مجموعه داستان20 (من قهرمان نیستم)

مؤلف: پی یر اتن گرونیه مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ن..

1,600تومان

ادبیات پلیسی کلاسیک(مگره و مرد خانه به دوش)

ادبیات پلیسی کلاسیک(مگره و مرد خانه به دوش)

مؤلف: ژرژسیمنون مترجم: کاظم اسماعیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2200 تعداد صفحا..

10,000تومان

ادبیات پلیسیکلاسیک(مگره میترسد)

ادبیات پلیسیکلاسیک(مگره میترسد)

مؤلف: ژرژسیمنون مترجم: کاظم اسماعیلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2200 تعداد صفحا..

15,000تومان

ارتباط فعال

ارتباط فعال

مؤلف: ماتیو و سترا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 279 ناشر: خجسته..

4,500تومان

ارنست همینگوی (یک زندگی تازه)

ارنست همینگوی (یک زندگی تازه)

مؤلف: جیمز ام.هاچیسون مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 483 نا..

46,000تومان

ارواح

ارواح

مؤلف: پل استر مترجم: خجسته کیهان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 1..

9,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 110 (6 صفحه)