جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

آشنایی با وسواس و شیوه های رهایی از آن

آشنایی با وسواس و شیوه های رهایی از آن

مؤلف: پادمال دی سیلوا،استنلی راچمن مترجم: علی صاحبی،فریده محمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: ش..

24,000تومان

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن (همراه با سی دی)

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن (همراه با سی دی)

مؤلف: علی صاحبی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: سایه سخن توضیحات تکمی..

16,000تومان

اراده به خردورزی،همراه با سی دی (صوتی)

اراده به خردورزی،همراه با سی دی (صوتی)

مؤلف: علی صاحبی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: سایه سخن توضیحات تکمی..

21,000تومان

از ذهنت خارج شو و زندگی کن (راهنمای یک زندگی بی نظیر برای نوجوانان)

از ذهنت خارج شو و زندگی کن (راهنمای یک زندگی بی نظیر برای نوجوانان)

مؤلف: جوزف سیاروچی و دیگران مترجم: علی صاحبی،مهدی اسکندری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تع..

33,000تومان

ازدواج بدون شکست (حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)،همراه با سی دی

ازدواج بدون شکست (حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)،همراه با سی دی

مؤلف: ویلیام گلسر،کارلین گلسر مترجم: علی صاحبی نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات:..

18,000تومان

انسان و انتخاب دشوار (مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی)

انسان و انتخاب دشوار (مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی)

مؤلف: علی صاحبی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر: ذهن آویز توضیحات تکمی..

18,000تومان

بخوان بشنو زندگی کن (مهارت های 9 گانه زندگی)،همراه با سی دی

بخوان بشنو زندگی کن (مهارت های 9 گانه زندگی)،همراه با سی دی

مؤلف: علی صاحبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: آرمان رشد توضیحات تکم..

25,000تومان

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

مؤلف: ویلیام گلسر مترجم: علی صاحبی نوبت چاپ: 20 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 608 ناشر: ..

78,000تومان

تئوری انتخاب (مصور)

تئوری انتخاب (مصور)

مؤلف: علی صاحبی،مهدی اسکندری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 122 ناشر: سایه سخن..

36,000تومان

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)

مؤلف: ویلیام گلسر مترجم: علی صاحبی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 308 ناشر: سا..

40,000تومان

تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

مؤلف: ویلیام گلسر مترجم: علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفح..

43,000تومان

تئوری انتخاب در مدرسه

تئوری انتخاب در مدرسه

مؤلف: علی صاحبی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: سایه سخن..

33,000تومان

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

مؤلف: ویلیام گلسر مترجم: علی صاحبی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 408 ناشر: سا..

60,000تومان

تله شادمانی (دست از تقلا کردن بردار و زندگی کن)

تله شادمانی (دست از تقلا کردن بردار و زندگی کن)

مؤلف: راس هریس مترجم: علی صاحبی،مهدی اسکندری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 39..

24,000تومان

خرد راهبری خود و دیگران (توصیه های راهبی که ماشین فراری اش را فروخت)

خرد راهبری خود و دیگران (توصیه های راهبی که ماشین فراری اش را فروخت)

مؤلف: رابین شارما مترجم: علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفح..

38,000تومان

دستور زبان انگلیسی در راستای خواندن متن

دستور زبان انگلیسی در راستای خواندن متن

مؤلف: علی اصغر صاحبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 286 ناشر: فروزش توضیحات تک..

15,000تومان

دعوت به مسئولیت پذیری (فرآیند گام به گام واقعیت درمانی)،(همراه با سی دی)

دعوت به مسئولیت پذیری (فرآیند گام به گام واقعیت درمانی)،(همراه با سی دی)

مؤلف: علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: سایه ..

37,000تومان

دی وی دی تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

دی وی دی تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

مؤلف: ویلیام گلسر مترجم: علی صاحبی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: سایر ناشر: سایه سخن توضیحات تک..

19,000تومان

دی وی دی دعوت به مسئولیت پذیری (فرآیند گام به گام واقعیت درمانی)

دی وی دی دعوت به مسئولیت پذیری (فرآیند گام به گام واقعیت درمانی)

مؤلف: علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر نوع جلد: سایر ناشر: سایه سخن توضیحات تکمیلی: (با صدای:شهریار صفاجو،آ..

12,000تومان

دی وی دی همایش تئوری انتخاب و بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر تربیت فرزند

دی وی دی همایش تئوری انتخاب و بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر تربیت فرزند

مؤلف: علی صاحبی نوع جلد: سایر ناشر: سایه سخن توضیحات تکمیلی: (حاوی 3حلقه دی وی دی،باقاب)..

18,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 66 (4 صفحه)