جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

Econآبادی ها(رقعی)گاندو

Econآبادی ها(رقعی)گاندو

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 320 ناشر: گاندو..

24,500تومان

آدم های عوضی (مجموعه داستان)

آدم های عوضی (مجموعه داستان)

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: مروارید..

9,500تومان

آدم های عوضی(رقعی)مروارید

آدم های عوضی(رقعی)مروارید

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: مروارید..

9,500تومان

آمبولانس چی (قصه های طنز سیاسی-اجتماعی)

آمبولانس چی (قصه های طنز سیاسی-اجتماعی)

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 302 ناشر: مروارید توضیحات تکم..

23,000تومان

آمبولانس چی(رقعی)مروارید

آمبولانس چی(رقعی)مروارید

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 302 ناشر: مروارید..

23,000تومان

آگهی های مادر رجب

آگهی های مادر رجب

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 170 ناشر: روزنه..

15,000تومان

از هر نظر

از هر نظر

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 310 ناشر: کتاب آمه..

20,000تومان

از هر نظر(طنزسیاسی)

از هر نظر(طنزسیاسی)

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 310 ناشر: اختران..

20,000تومان

اکون آبادیها

اکون آبادیها

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 320 ناشر: گاندو..

24,500تومان

بی ضرر

بی ضرر

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 312 ناشر: کتاب آمه..

20,000تومان

بی ضرر(طنزسیاسی)

بی ضرر(طنزسیاسی)

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 310 ناشر: اختران..

20,000تومان

تفنگ بازی

تفنگ بازی

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 148 ناشر: روزنه..

11,000تومان

تفنگ بازی

تفنگ بازی

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 148 ناشر: روزنه توضیحات تکمیل..

11,000تومان

دخترها به راحتی نمی توانند درکش کنند

دخترها به راحتی نمی توانند درکش کنند

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 ناشر: روزنه توضیحات تکمیل..

9,500تومان

دخترها به راحتی نمیتوانند درکش کنند

دخترها به راحتی نمیتوانند درکش کنند

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 144 ناشر: روزنه..

9,500تومان

قصه های آسانسورچی

قصه های آسانسورچی

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 250 ناشر: مروارید..

18,500تومان

قصه های آسانسورچی (رقعی) مروارید

قصه های آسانسورچی (رقعی) مروارید

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 250 ناشر: مروارید..

18,500تومان

کاناپه چی (مجموعه طنز سیاسی)

کاناپه چی (مجموعه طنز سیاسی)

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 333 ناشر: مروارید توضیحات تکم..

25,000تومان

کتاب غم

کتاب غم

مؤلف: پوریا عالمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: مشکی..

4,000تومان

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)