جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

آشنایی با بانکهای اطلاعاتی

آشنایی با بانکهای اطلاعاتی

مؤلف: داود محمدی فرد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 250 ناشر: چا..

4,500تومان

آن روزها... (مجموعه ای شامل شعرها و صفحات خاطره انگیز کتابهای فارسی دبستان)

آن روزها... (مجموعه ای شامل شعرها و صفحات خاطره انگیز کتابهای فارسی دبستان)

مؤلف: داوود محمدی فرد نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: لنجوان،چاپار..

6,000تومان

ارزیابی شایستگی کتابخانه ها

ارزیابی شایستگی کتابخانه ها

مؤلف: فروزان طبیبیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 276 ناشر: چاپا..

18,000تومان

استانداردهای ابر داده ای

استانداردهای ابر داده ای

مؤلف: زهرا نامور و... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 170 ناشر: چا..

2,500تومان

اطلاعات و مستندسازی(بخش دوم)

اطلاعات و مستندسازی(بخش دوم)

مؤلف: موسسه استاندارد بریتانیا مترجم: زهرا دهسرائی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1..

7,000تومان

افسانه نوش آفرین(آغامحمدخان قجر)

افسانه نوش آفرین(آغامحمدخان قجر)

مؤلف: محمدکاردان نشاطی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 288 ناشر: چا..

27,000تومان

افسانه نیک(جستارهایی در باب شاهنامه

افسانه نیک(جستارهایی در باب شاهنامه

مؤلف: فاطمه مدرسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 526 ناشر: چاپار..

52,000تومان

ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی

ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی

مؤلف: صدیقه احمدیفصیح نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 220 ناشر: چا..

7,500تومان

باشو،پری کوچک (اتاق تجربه،رمان نوجوان)

باشو،پری کوچک (اتاق تجربه،رمان نوجوان)

مؤلف: بنفشه چاپاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 140 ناشر: چکه..

8,800تومان

تاثیر اطلاعات بر جامعه

تاثیر اطلاعات بر جامعه

مؤلف: مایکل و هیل مترجم: محسن نوکاریزی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صف..

22,000تومان

جستجوی اطلاعات علمی در منابع چاپی

جستجوی اطلاعات علمی در منابع چاپی

مؤلف: محمدرضا داورپناه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 245 ناشر: چ..

5,000تومان

جغرافیای سیاسی اطلاعات

جغرافیای سیاسی اطلاعات

مؤلف: حسن اشرفیریزی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 286 ناشر..

8,000تومان

جنبه هاییازبرنامه ریزیتوسعهکتابخانه

جنبه هاییازبرنامه ریزیتوسعهکتابخانه

مؤلف: جی استفن پارکر مترجم: علی شکویی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفح..

6,500تومان

خدمات مرجع و اطلاع یابی

خدمات مرجع و اطلاع یابی

مؤلف: رحیم علیجانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 220 ناشر: چاپا..

3,500تومان

خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی

خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی

مؤلف: مریم صراف زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 156 ناشر: چاپا..

11,000تومان

زبان فارسی در گذر زمان(مجموعه مقالات،10)

زبان فارسی در گذر زمان(مجموعه مقالات،10)

مؤلف: شادی داوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 192 ناشر: چاپار..

15,000تومان

زبان فارسی در گذر زمان(مجموعه مقالات،9)

زبان فارسی در گذر زمان(مجموعه مقالات،9)

مؤلف: شادی داوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 192 ناشر: چاپار..

20,000تومان

سنجش سواد اطلاعاتی

سنجش سواد اطلاعاتی

مؤلف: ترزا نیلی مترجم: علیاکبر خاصه و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد..

9,000تومان

سنجش منابع و نظام های الکترونیکی

سنجش منابع و نظام های الکترونیکی

مؤلف: اندرو وایت مترجم: رضا رجبعلی بگلو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد ص..

5,500تومان

فرهنگ جامع کتابداری و اطلاع رسانی

فرهنگ جامع کتابداری و اطلاع رسانی

مؤلف: حسین مختاری معمار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 452 ناشر: ..

15,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 44 (3 صفحه)