نقشه و اطلس

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر همدان کد 566

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر همدان کد 566

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1/14،200،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر کاشان کد 581

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر کاشان کد 581

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1:14000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر کرمان کد 537 (گلاسه)

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر کرمان کد 537 (گلاسه)

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1/15،000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر کرمانشاه کد 371 (گلاسه)

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر کرمانشاه کد 371 (گلاسه)

مؤلف: گیتاشناسی نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/15،000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر گرگان کد 591 (گلاسه)

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر گرگان کد 591 (گلاسه)

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1:10،000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری شهرهای دبی و شارجه کد 477 (گلاسه)

نقشه سیاحتی و گردشگری شهرهای دبی و شارجه کد 477 (گلاسه)

مؤلف: گیتاشناسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/45،0..

15,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری کرج مرکزی کد 530 (گلاسه)

نقشه سیاحتی و گردشگری کرج مرکزی کد 530 (گلاسه)

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1/10،000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری کشور ترکیه کد 523 (گلاسه)

نقشه سیاحتی و گردشگری کشور ترکیه کد 523 (گلاسه)

مؤلف: گیتاشناسی نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/1،750،000،گلاسه)..

15,000تومان

نقشه سیاحتی و گردشگری کشور عراق کد 588

نقشه سیاحتی و گردشگری کشور عراق کد 588

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1:1500000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاسی آسیا کد 536 (گلاسه)

نقشه سیاسی آسیا کد 536 (گلاسه)

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1/16،000،000،گلاسه)..

15,000تومان

نقشه سیاسی اروپا کد 573 (گلاسه)

نقشه سیاسی اروپا کد 573 (گلاسه)

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/6،000،000،گلاسه)..

15,000تومان

نقشه سیاسی ایران (براساس تقسیمات شهرستانها) کد 447 (گلاسه)

نقشه سیاسی ایران (براساس تقسیمات شهرستانها) کد 447 (گلاسه)

مؤلف: گیتاشناسی نوع جلد: شمیز ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/2،250،000،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه سیاسی جهان بزرگ کد 520 (2تکه)،(گلاسه)

نقشه سیاسی جهان بزرگ کد 520 (2تکه)،(گلاسه)

نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/21،000،000،شامل پرچم..

75,000تومان

نقشه سیاسی جهان و پرچم کشورها کد 1297 (گیتاشناسی نوین)،(گلاسه)

نقشه سیاسی جهان و پرچم کشورها کد 1297 (گیتاشناسی نوین)،(گلاسه)

مؤلف: گیتاشناسی سال چاپ: 1393 نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1:30،000،000،گلاسه..

10,000تومان

نقشه سیاسی جهان کد 434 (شامل پرچم و جدول کشورهای مستقل)،(گلاسه)

نقشه سیاسی جهان کد 434 (شامل پرچم و جدول کشورهای مستقل)،(گلاسه)

سال چاپ: 1393 نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس1/30،000،000،گلاسه)..

30,000تومان

نقشه سیاسی و تاریخی خلیج فارس کد 192

نقشه سیاسی و تاریخی خلیج فارس کد 192

نوع جلد: سایر تعداد صفحات: 0 ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1:1،000،000،گلاسه)..

20,000تومان

نقشه شهر اصفهان کد 407 (گلاسه)

نقشه شهر اصفهان کد 407 (گلاسه)

مؤلف: گیتاشناسی نوع جلد: سایر تعداد صفحات: 0 ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1/12،500،گلاسه)..

10,000تومان

نقشه شهر اصفهان کد 412 (گلاسه)

نقشه شهر اصفهان کد 412 (گلاسه)

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (انگلیسی،مقیاس1/16،000،گلاسه)..

20,000تومان

نقشه شهر زاهدان کد 572

نقشه شهر زاهدان کد 572

نوع جلد: سایر ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (گلاسه)..

6,000تومان

نقشه طبیعی آسیا کد 185

نقشه طبیعی آسیا کد 185

نوع جلد: شمیز ناشر: گیتاشناسی توضیحات تکمیلی: (مقیاس:1:15000000)..

10,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 175 (9 صفحه)