نمایشنامه

1417 و دو نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه)

1417 و دو نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه)

مؤلف: سعید آلبوعبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 96 ناشر: افراز توضیحات تکم..

15,000تومان

4000 مایل (نمایشنامه های برتر جهان119)

4000 مایل (نمایشنامه های برتر جهان119)

مؤلف: ایمی هرتزاگ مترجم: معین محب علیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر..

15,000تومان

5 نمایشنامه از مزدک پرویز

5 نمایشنامه از مزدک پرویز

مؤلف: مزدک پرویز نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 117 ناشر: گوتنبرگ ..

2,900تومان

5 نمایشنامه از میرزاآقا تبریزی

5 نمایشنامه از میرزاآقا تبریزی

مؤلف: میرزا آقا تبریزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 384 ناشر: چلچله توضیحات ..

70,000تومان

آئینه زار

آئینه زار

مؤلف: مهدی شجاعی نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: نیستان..

1,800تومان

آخرین حکایت فرهاد (ایران این روزها...16)

آخرین حکایت فرهاد (ایران این روزها...16)

مؤلف: مهدی میرباقری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: افراز توضیحات تکمی..

15,000تومان

آدم آدم است (نمایشنامه)

آدم آدم است (نمایشنامه)

مؤلف: برتولت برشت مترجم: مجید امین موید نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناش..

25,000تومان

آدمای خوب (نمایشنامه های برتر جهان94)

آدمای خوب (نمایشنامه های برتر جهان94)

مؤلف: دیوید لینزی ابر مترجم: یاسین محمدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 152 نا..

20,000تومان

آرامسایشگاه (نمایشنامه های بیدگل:فرسی 2)

آرامسایشگاه (نمایشنامه های بیدگل:فرسی 2)

مؤلف: بهمن فرسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 92 ناشر: بیدگل..

9,000تومان

آرامش از نوعی دیگر (تجربه های کوتاه 7)

آرامش از نوعی دیگر (تجربه های کوتاه 7)

مؤلف: تام استاپارد مترجم: هوشنگ حسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 51 ناشر: ..

5,000تومان

آرت (نمایشنامه)

آرت (نمایشنامه)

مؤلف: یاسمینا رضا مترجم: اوژن هلمله،علیرضا کوشک جلالی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد ..

20,000تومان

آزادی به سرزمین خود بازمی گردد

آزادی به سرزمین خود بازمی گردد

مؤلف: سعید پورصمیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 92 ناشر: ثالث..

5,000تومان

آسید کاظم و تیغ و ترنا (نمایش نامه های محمود استاد محمد 1)

آسید کاظم و تیغ و ترنا (نمایش نامه های محمود استاد محمد 1)

مؤلف: محمود استاد محمد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 130 ناشر: چشمه..

11,500تومان

آشغال سازان (نمایشنامه)

آشغال سازان (نمایشنامه)

مؤلف: سعید پورصمیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 132 ناشر: ثالث توضیحات تکمی..

13,500تومان

آشغال مرد (تآتر تجزیه شده)

آشغال مرد (تآتر تجزیه شده)

مؤلف: ماتئی ویسنی یک مترجم: احسانه نوع پرست نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 136..

18,000تومان

آقای رئیس جمهور و چهار نمایشنامه دیگر

آقای رئیس جمهور و چهار نمایشنامه دیگر

مؤلف: هلن خان زاده امیری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: آریاگهر..

7,000تومان

آقای نویسنده و همکارش (تئاتر و تاریخ 7)

آقای نویسنده و همکارش (تئاتر و تاریخ 7)

مؤلف: جان هاج مترجم: نازنین دیهیمی،مهدی نوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 13..

11,000تومان

آنا کارنینا (نمایشنامه11)

آنا کارنینا (نمایشنامه11)

مؤلف: مهدی میرباقری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: مروارید توضیحات ت..

8,500تومان

آنتیگون

آنتیگون

مؤلف: ژان آنوی مترجم: داریوش سیاسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 84 ناشر: ثال..

8,500تومان

آندروماک (نمایشنامه های برتر جهان71)

آندروماک (نمایشنامه های برتر جهان71)

مؤلف: اورپیید مترجم: مهناز خطیبی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: افراز..

15,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 689 (35 صفحه)