نمایشنامه

ادبیات برتر،نمایشنامه18 (به سوی سیمرغ)

ادبیات برتر،نمایشنامه18 (به سوی سیمرغ)

مؤلف: منصور خلج نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 172 ناشر: نیستان..

6,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه19 (وقتی زمین دروغ می گوید)

ادبیات برتر،نمایشنامه19 (وقتی زمین دروغ می گوید)

مؤلف: سعید تشکری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 164 ناشر: نیستان..

12,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه20 (نویسش در نمایش:6 مقاله همراه با 14 نمایشنامه ی نو)

ادبیات برتر،نمایشنامه20 (نویسش در نمایش:6 مقاله همراه با 14 نمایشنامه ی نو)

مؤلف: مهدی پوررضائیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 408 ناشر: نیستان..

16,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه21 (فراموشی است رسم آدمیزاد)

ادبیات برتر،نمایشنامه21 (فراموشی است رسم آدمیزاد)

مؤلف: امیر لشکری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 136 ناشر: نیستان توضیحات تکمیل..

6,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه22 (من آلیس نیستم،اما اینجا همه چیز عجیب است)

ادبیات برتر،نمایشنامه22 (من آلیس نیستم،اما اینجا همه چیز عجیب است)

مؤلف: علیرضا غفاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 92 ناشر: نیستان..

5,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه29 (الهه)

ادبیات برتر،نمایشنامه29 (الهه)

مؤلف: سیروس همتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 216 ناشر: نیستان..

13,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه30 (الکی خوش و چهار نمایشنامه کمدی دیگر)

ادبیات برتر،نمایشنامه30 (الکی خوش و چهار نمایشنامه کمدی دیگر)

مؤلف: امیر لشکری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 176 ناشر: نیستان..

12,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه31 (حقیقت دارد،تو را در خواب بوسیده ام)

ادبیات برتر،نمایشنامه31 (حقیقت دارد،تو را در خواب بوسیده ام)

مؤلف: میلاد اکبرنژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 297 ناشر: نیستان..

17,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه32 (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد)

ادبیات برتر،نمایشنامه32 (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد)

مؤلف: نصرالله قادری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 374 ناشر: نیستان..

20,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه35 (من اسیر زنده ام)

ادبیات برتر،نمایشنامه35 (من اسیر زنده ام)

مؤلف: عبدالحی شماسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 113 ناشر: نیستان..

6,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه39 (روز ماندگار)

ادبیات برتر،نمایشنامه39 (روز ماندگار)

مؤلف: ندا ثابتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: نیستان..

11,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه41 (مکث روی ریشتر هفتم)

ادبیات برتر،نمایشنامه41 (مکث روی ریشتر هفتم)

مؤلف: محمدرضا آریان فر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 273 ناشر: نیستان..

15,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه45 (مادر خیانت)،(مجموعه نمایشنامه)

ادبیات برتر،نمایشنامه45 (مادر خیانت)،(مجموعه نمایشنامه)

مؤلف: عبدالرضا فریدزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 286 ناشر: نیستان..

16,000تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه50 (شاکی)

ادبیات برتر،نمایشنامه50 (شاکی)

مؤلف: صادق عاشورپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 119 ناشر: نیستان..

7,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه53 (نصرت خانم)،(مجموعه نمایشنامه)

ادبیات برتر،نمایشنامه53 (نصرت خانم)،(مجموعه نمایشنامه)

مؤلف: امیر دژاکام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 111 ناشر: نیستان..

7,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه56 (نما با نمایش)

ادبیات برتر،نمایشنامه56 (نما با نمایش)

مؤلف: مهدی پوررضائیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 276 ناشر: نیستان..

16,500تومان

ادبیات برتر،نمایشنامه57 (من سقراط مجروح را دوست دارم)

ادبیات برتر،نمایشنامه57 (من سقراط مجروح را دوست دارم)

مؤلف: سعید تشکری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 180 ناشر: نیستان..

11,500تومان

ادبیات جهان 2 (آکاستوس (دو گفتگوی افلاتونی))

ادبیات جهان 2 (آکاستوس (دو گفتگوی افلاتونی))

مؤلف: آیریس مرداک مترجم: اصغر ترابی فارسانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 119..

7,000تومان

ارباب (نمایشنامه های برتر جهان92)

ارباب (نمایشنامه های برتر جهان92)

مؤلف: کارلو گولدونی مترجم: عباس علی عزتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 نا..

15,000تومان

ارباب هارولد و پسرها (نمایشنامه)

ارباب هارولد و پسرها (نمایشنامه)

مؤلف: آثول فوگارد مترجم: داوود زینلو نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 106 ناشر: ..

15,000تومان

نمایش 41 تا 60 از 689 (35 صفحه)