نمایشنامه

بانو آئویی (تجربه های کوتاه 3)

بانو آئویی (تجربه های کوتاه 3)

مؤلف: یوکیو میشیما مترجم: هوشنگ حسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 26 ناشر: ..

3,500تومان

بانوی دریایی (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 4)

بانوی دریایی (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 4)

مؤلف: هنریک ایبسن مترجم: میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: ش..

10,000تومان

بانوی زیبای من (مجموعه آثار47)

بانوی زیبای من (مجموعه آثار47)

مؤلف: برنارد شاو مترجم: هوشنگ نظامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: ج..

10,000تومان

بانکدار آنارشیست و دریانورد

بانکدار آنارشیست و دریانورد

مؤلف: فرناندو په سوآ مترجم: علیرضا زارعی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 75 ناش..

5,000تومان

بداهه گویی آلما (اوژن یونسکو 9)

بداهه گویی آلما (اوژن یونسکو 9)

مؤلف: اوژن یونسکو مترجم: علی باش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 86 ناشر: ترانه..

6,000تومان

برگشتی در کار نیست (تجربه های کوتاه25)

برگشتی در کار نیست (تجربه های کوتاه25)

مؤلف: اریک برودل مترجم: هوشنگ حسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 34 ناشر: چش..

4,500تومان

بعد از مگریت (تجربه های کوتاه29)

بعد از مگریت (تجربه های کوتاه29)

مؤلف: تام استاپارد مترجم: هوشنگ حسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 44 ناشر: ..

5,500تومان

بن بست نویسنده

بن بست نویسنده

مؤلف: وودی آلن مترجم: محمدرضا اوزار نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 198 ناشر: ب..

18,000تومان

به من می گند مک کنا (تجربه های کوتاه17)

به من می گند مک کنا (تجربه های کوتاه17)

مؤلف: دان شا مترجم: هوشنگ حسامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 39 ناشر: چشمه ت..

4,500تومان

بچه های مسجد 1 (نمایشنامه)

بچه های مسجد 1 (نمایشنامه)

مؤلف: سعید تشکری و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 96 ناشر: سوره مهر..

8,000تومان

بچه های مسجد 2 (نمایشنامه)

بچه های مسجد 2 (نمایشنامه)

مؤلف: حامد مکملی،حسین فدایی حسین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 78 ناشر: سوره ..

8,000تومان

بچه های مسجد 3 (نمایشنامه)

بچه های مسجد 3 (نمایشنامه)

مؤلف: رضا بیات،فریدون ولایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: سوره مهر..

8,000تومان

بچه های مسجد 4 (نمایشنامه)

بچه های مسجد 4 (نمایشنامه)

مؤلف: مرتضی سخاوت،ندا ثابتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 103 ناشر: سوره مهر..

8,000تومان

بچه های مسجد 5 (نمایشنامه)

بچه های مسجد 5 (نمایشنامه)

مؤلف: جواد رحیم زاده و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 84 ناشر: سوره مهر..

8,000تومان

بچه های مسجد 6 (نمایشنامه)

بچه های مسجد 6 (نمایشنامه)

مؤلف: سیروس همتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 43 ناشر: سوره مهر..

8,000تومان

بی نقاب (مجموعه آثار 2)

بی نقاب (مجموعه آثار 2)

مؤلف: خسرو حکیم رابط نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 177 ناشر: روزبهان..

14,500تومان

بیات برتر،نمایشنامه24 (غزل کفر)

بیات برتر،نمایشنامه24 (غزل کفر)

مؤلف: امیر دژاکام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 175 ناشر: نیستان..

10,000تومان

بیرون از مولینگار (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی 9)

بیرون از مولینگار (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی 9)

مؤلف: جان پاتریک شنلی مترجم: حمید احیاء نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 107 ناش..

10,000تومان

بین دیوانه و رودخانه

بین دیوانه و رودخانه

مؤلف: استیفن ادلی گرجیس مترجم: علی مجتهدزاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 14..

16,500تومان

بیوه زیرک (نمایشنامه های بیدگل:کلاسیک 2)

بیوه زیرک (نمایشنامه های بیدگل:کلاسیک 2)

مؤلف: کارلو گولدونی مترجم: علی شمس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 136 ناشر: بی..

14,000تومان

نمایش 81 تا 100 از 427 (22 صفحه)