مدیریت ورزشی

آئین نگارش زبان فارسی با تاکید بر مهارت نوشتن

آئین نگارش زبان فارسی با تاکید بر مهارت نوشتن

مؤلف: دکتر حمید قاسمی-دکتر سارا کشکر-لیلا ایزد پرست مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد:..

19,900تومان

آنچه مدیران باید بدانند

آنچه مدیران باید بدانند

مؤلف: حسن شمس مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 160 ناشر: حتمی ..

4,000تومان

اداره سازمانهای ورزش

اداره سازمانهای ورزش

مؤلف: لقمان کشاورز و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 330 ناشر: حتمی توضی..

22,900تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

ارتباطات عمومی در ورزش

مؤلف: حمید قاسمی و دیگران نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 178 ناشر: حتمی..

17,500تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

استراتژی بازاریابی ورزشی

مؤلف: دیوید شلبری - شاین کواک - هانز وستربک مترجم: دکتر حبیب هنری-دکتر مرتضی طاهری-دکتر فرناز ترابی..

29,200تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

مؤلف: مهوش نوربخش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر: حتمی..

17,500تومان

بازاریابی فوتبال یک رویکرد بین المللی

بازاریابی فوتبال یک رویکرد بین المللی

مؤلف: مایکل دس بوردس مترجم: دکتر احسانی-دکتر تجاری-دکتر خبیری-دیوکان و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1..

35,000تومان

برند های ورزشی

برند های ورزشی

مؤلف: پاتریک باچت-دیتر هیلا یرت مترجم: فرشاد تجاری-دوود اصفهانی-نیما ماجدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1..

17,500تومان

تدوین برنامه های موفق حمایت مالی در ورزش

تدوین برنامه های موفق حمایت مالی در ورزش

مؤلف: دیوید استوتلار مترجم: دکتر فرشاد تجاری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تعداد صفح..

15,000تومان

تضاد اکسیژن خلاقیت

تضاد اکسیژن خلاقیت

مؤلف: دکتر پرستو اصانلو - مریم وهابی قمصری مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز ت..

15,000تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

مؤلف: دکتر محمد احسانی- دکتر سید مرتضی عظیم زاده مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شو..

11,500تومان

جهانگردی ورزشی

جهانگردی ورزشی

مؤلف: دکتر نوشین اصفهانی - حسن اسدی مترجم: -- نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد صف..

17,500تومان

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

مؤلف: ابوالفضل فراهانی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: حتمی..

22,500تومان

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

مؤلف: دکتر ابوالفضل فراهانی مترجم: -- نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 253..

22,500تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

راهنمای حمایت مالی در ورزش

مؤلف: دکتر نوشین بنار-حمیده فتح اله زاده مترجم: -- نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تعد..

10,500تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

مؤلف: دینا جنتایل مترجم: مریم نیازی تبار نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 نا..

15,000تومان

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

مؤلف: مهرزاد حمیدی،امین دهقان قهفرخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: ح..

7,500تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین

رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین

مؤلف: دکتر فرشاد تجاری-زینب ابودردا مترجم: - نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تعداد صفح..

15,000تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

مؤلف: دانیل سی. فانک مترجم: دکتر فرشاد تجاری-زینب ابودردا نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شوم..

22,500تومان

رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی

رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی

مؤلف: میکائیل هیت- سی چت میلر- ادرینز کللا مترجم: دکتر حسن اسدی- علی دوست- کشاورز نوبت چاپ: 1 سال..

35,900تومان

نمایش 1 تا 20 از 55 (3 صفحه)