مدیریت ورزشی

اداره سازمانهای ورزش

اداره سازمانهای ورزش

مؤلف: لقمان کشاورز و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 330 ناشر: حتمی توضی..

22,900تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

ارتباطات عمومی در ورزش

مؤلف: حمید قاسمی و دیگران نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 178 ناشر: حتمی..

17,500تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

مؤلف: مهوش نوربخش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر: حتمی..

17,500تومان

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

مؤلف: ابوالفضل فراهانی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: حتمی..

22,500تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

مؤلف: دینا جنتایل مترجم: مریم نیازی تبار نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 نا..

15,000تومان

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

مؤلف: مهرزاد حمیدی،امین دهقان قهفرخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: ح..

7,500تومان

فرهنگ توصیفی واژگان و اصطلاحات در مدیریت ورزشی

فرهنگ توصیفی واژگان و اصطلاحات در مدیریت ورزشی

مؤلف: هاشم کوزه چیان،رسول نوروزی سید حسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 440 ..

25,000تومان

مبانی مدیریت ورزشی

مبانی مدیریت ورزشی

مؤلف: رابرت ئی.بیکر،کریگ اشریک مترجم: هاشم کوزه چیان و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمی..

20,000تومان

مدیریت برگزاری رویداد های ورزش دانشگاهی

مدیریت برگزاری رویداد های ورزش دانشگاهی

مؤلف: حمید قاسمی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 328 ناشر: حتمی توضیحا..

22,900تومان

مدیریت در سازمانهای ورزشی

مدیریت در سازمانهای ورزشی

مؤلف: محمد احسانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 312 ناشر: حتمی..

22,500تومان

مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی

مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی

مؤلف: حسین ذکایی،لقمان کشاورز نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 180 ناشر: حتمی..

15,000تومان

مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی

مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی

مؤلف: چرلی مارلن،لری جی.آدامز مترجم: ابوالفضل فراهانی و دیگران نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شم..

18,000تومان

مدیریت زیست محیطی در ورزش

مدیریت زیست محیطی در ورزش

مؤلف: ابوالفضل فراهانی،کیوان شعبانی مقدم نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 نا..

19,900تومان

مدیریت سازمان های ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی

مؤلف: لقمان کشاورز،ابوالفضل فراهانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 366 ناشر: ح..

29,200تومان

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت

مؤلف: کریس ولسی و دیگران مترجم: هاشم کوزه چیان،رسول نوروزی سید حسینی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع ج..

25,000تومان

مقدمه ای بر حقوق ورزشی

مقدمه ای بر حقوق ورزشی

مؤلف: جون او.اسپنگلار و دیگران مترجم: فاطمه عبدوی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز ت..

25,000تومان

ورزش و روابط بین الملل

ورزش و روابط بین الملل

مؤلف: روگر لورمور،آدرین بودر مترجم: نصرالله سجادی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

15,000تومان

پیوند رسانه و ورزش

پیوند رسانه و ورزش

مؤلف: حسن اسدی،لقمان کشاورز نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر: حتمی توضی..

18,000تومان

کار با نیروهای داوطلب در ورزش

کار با نیروهای داوطلب در ورزش

مؤلف: گراهام کاسکلی و دیگران مترجم: مهران میزانی،امین قنبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز ..

22,500تومان

کارآفرینی در ورزش

کارآفرینی در ورزش

مؤلف: ابوالفضل فراهانی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 264 ناشر: حتمی..

25,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 21 (2 صفحه)