کنکور هنر

آشنایی با مکاتب هنری ایران و جهان

آشنایی با مکاتب هنری ایران و جهان

مؤلف: مهگان فرهنگ ناشر: مارلیک..

10,000تومان

اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو

اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو

مؤلف: جان رابرت بدفورد؛ کالین پین مترجم: فرهاد گشایش ناشر: مارلیک..

3,500تومان

تاریخ هنر ایران و جهان/عباسی

تاریخ هنر ایران و جهان/عباسی

مؤلف: ادریس ابن عباسی ناشر: جمال هنر..

14,500تومان

خط در گرافیک/فرهنگ

خط در گرافیک/فرهنگ

مؤلف: مهگان فرهنگ ناشر: مارلیک..

15,000تومان

خلاقیت تصویری وتجسمی/ راه اندیشه

خلاقیت تصویری وتجسمی/ راه اندیشه

مؤلف: عبدالرضا اتحاد ناشر: راه اندیشه..

16,000تومان

خلاقیت موسیقی - راه اندیشه

خلاقیت موسیقی - راه اندیشه

مؤلف: کیوان جعفرینژاد؛ رضا کبیریزاد ناشر: راه اندیشه..

15,000تومان

خلاقیت نمایشی - راه اندیشه

خلاقیت نمایشی - راه اندیشه

مؤلف: افسانه نسل شریف ناشر: راه اندیشه..

22,000تومان

خواص مواد-راه اندیشه

خواص مواد-راه اندیشه

مؤلف: داریوش امیریکاشانی ناشر: راه اندیشه..

12,500تومان

درآمدی بر مبانی نقد ادبی(ایران و جهان)

درآمدی بر مبانی نقد ادبی(ایران و جهان)

مؤلف: علی آبان افتلتی ناشر: جمال هنر..

4,000تومان

درآمدی بر نقد ادبی

درآمدی بر نقد ادبی

مؤلف: علی آبان افتلتی(شفائی) ناشر: جمال هنر..

4,000تومان

درک عمومی ریاضی فیزیک(راه اندیشه)

درک عمومی ریاضی فیزیک(راه اندیشه)

مؤلف: مجید ضیایی ناشر: راه اندیشه..

23,000تومان

درک عمومی هنر - راه اندیشه(نوری)

درک عمومی هنر - راه اندیشه(نوری)

مؤلف: بهزاد خسروینوری ناشر: راه اندیشه..

12,000تومان

درک عمومی هنر تشریحی - مارلیک

درک عمومی هنر تشریحی - مارلیک

مؤلف: سیدرضا حسینی ناشر: مارلیک..

17,000تومان

ساز شناسی ج2/ ایرانی(ویژه کارشناسی ارشد موسیقی)

ساز شناسی ج2/ ایرانی(ویژه کارشناسی ارشد موسیقی)

مؤلف: مهری اسدی ناشر: روزنه..

27,500تومان

شناخت و علوم الیاف

شناخت و علوم الیاف

مؤلف: نیما چند-نرگس اسدی ناشر: جمال هنر..

10,000تومان

طراحی 1 و 2 /جیبی(مارلیک)

طراحی 1 و 2 /جیبی(مارلیک)

مؤلف: خلیل مشتاق ناشر: مارلیک..

14,000تومان

طراحی اندام و لباس

طراحی اندام و لباس

مؤلف: فاطمه نبی ناشر: جمال هنر..

34,000تومان

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان/ج 3

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان/ج 3

ناشر: جمال هنر..

12,500تومان

فرهنگ و هنر ایران جهان - ج 1

فرهنگ و هنر ایران جهان - ج 1

مؤلف: محمد افروغ ناشر: جمال هنر..

18,000تومان

فرهنگ وهنرایران جهان(کارشناسی ارشدهنر)

فرهنگ وهنرایران جهان(کارشناسی ارشدهنر)

مؤلف: محمد افروغ ناشر: جمال هنر..

7,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 42 (3 صفحه)