هنرهای تجسمی

سیاست و استتیک و رژیم های هنری

سیاست و استتیک و رژیم های هنری

مؤلف: ژاک رانسیر مترجم: اشکان صالحی ناشر: بن گاه..

5,800تومان

مبانی هنرهای تجسمی ارتباطات/ غلامحسین نامی

مبانی هنرهای تجسمی ارتباطات/ غلامحسین نامی

مؤلف: غلامحسین نامی ناشر: توس..

19,000تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج1

مکتب هنرهای تجسمی / ج1

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

9,000تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج10

مکتب هنرهای تجسمی / ج10

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

5,500تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج2

مکتب هنرهای تجسمی / ج2

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان همدانی ناشر: گوتنبرگ..

9,000تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج3

مکتب هنرهای تجسمی / ج3

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

4,500تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج4

مکتب هنرهای تجسمی / ج4

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

4,500تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج5

مکتب هنرهای تجسمی / ج5

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

4,500تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج6

مکتب هنرهای تجسمی / ج6

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

5,500تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج7

مکتب هنرهای تجسمی / ج7

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

4,500تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج8

مکتب هنرهای تجسمی / ج8

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان همدانی ناشر: گوتنبرگ..

4,000تومان

مکتب هنرهای تجسمی / ج9

مکتب هنرهای تجسمی / ج9

مؤلف: م.ن. آلکسیچ مترجم: میترا نظریان ناشر: گوتنبرگ..

6,000تومان

نقطه 0 خط 0 سطح / مارلیک

نقطه 0 خط 0 سطح / مارلیک

مؤلف: واسیلی کاندینسکی مترجم: پریسا محقق زاده ناشر: مارلیک..

12,000تومان

نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران(1)

نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران(1)

مؤلف: جواد مجابی ناشر: پیکره..

50,000تومان

نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران(2)

نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران(2)

مؤلف: جواد مجابی ناشر: پیکره..

50,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)