کتابهای مرجع

اطلس مصور جنگهای جهانی

اطلس مصور جنگهای جهانی

مؤلف: سایمون آدامز مترجم: مریم ماشینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 72 ناشر:..

30,000تومان

دانشنامه گنج دانش (دایره المعارف تغذیه)

دانشنامه گنج دانش (دایره المعارف تغذیه)

مؤلف: بابک اعتمادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 144 ناشر: پیام کتاب توضیحات..

28,000تومان

دانشنامه گنج دانش (سال به سال)

دانشنامه گنج دانش (سال به سال)

مؤلف: بابک اعتمادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 188 ناشر: پیام کتاب توضیحات..

32,000تومان

دانشنامه گنج دانش (فرهنگ و هنر:دانشنامه مدرسه)

دانشنامه گنج دانش (فرهنگ و هنر:دانشنامه مدرسه)

مؤلف: بابک اعتمادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 128 ناشر: پیام کتاب توضیحات..

25,000تومان

دانشنامه گنج دانش (ورزش)

دانشنامه گنج دانش (ورزش)

مؤلف: بابک اعتمادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 184 ناشر: پیام کتاب توضیحات..

35,000تومان

دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان 2 (الف)

دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان 2 (الف)

مؤلف: غلامرضا معصومی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب ناشر: سوره مهر..

75,000تومان

دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان 3 (ب،پ)

دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان 3 (ب،پ)

مؤلف: غلامرضا معصومی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب ناشر: سوره مهر..

70,000تومان

دایره المعارف مصور جنگجویان (2500 سال زندگی دراماتیک سربازان از سامورایی های ژاپنی تا...)

دایره المعارف مصور جنگجویان (2500 سال زندگی دراماتیک سربازان از سامورایی های ژاپنی تا...)

مؤلف: آر.جی.گرنت مترجم: نگار باغبانی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

80,000تومان

دایره المعارف هنر

دایره المعارف هنر

مؤلف: ابوالقاسم سیدصدر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 860 ناشر: سیمای دانش،آذ..

45,000تومان

فرهنگ گیاهان ایران (نخستین فرهنگ فارسی گیاهان ایران)

فرهنگ گیاهان ایران (نخستین فرهنگ فارسی گیاهان ایران)

مؤلف: احمد ماه وان نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 591 ناشر: ماهوان،جاودان خرد..

28,000تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)