تاریخ و باستان شناسی

عملیات لرستان

عملیات لرستان

مؤلف: کاوه بیات نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 550 تعداد صفحات: 320 ناشر: شیرازه ک..

30,000تومان

عهد ناصری در گذر تاریخ(سلفون)

عهد ناصری در گذر تاریخ(سلفون)

مؤلف: حمیدرضا صفا کیش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 500 تعداد صفحات: 780 ناشر: مه..

60,000تومان

غرب شناسی(3)شبکه فریب

غرب شناسی(3)شبکه فریب

مؤلف: مارک کرتیس مترجم: علی فتحعلی آشتیانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100 تعداد..

60,000تومان

غرب وحشی

غرب وحشی

مؤلف: استوارت موری مترجم: پرویز دلیرپور نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد ص..

10,000تومان

غزالی و اسماعیلیان

غزالی و اسماعیلیان

مؤلف: فاروق متها مترجم: فریدون بدره ای نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1350 تعداد صف..

12,000تومان

فرآیند ساخت یابی نهاد زندان

فرآیند ساخت یابی نهاد زندان

مؤلف: یعقوب خزائی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 376 ناشر: آگه..

26,000تومان

فرار بزرگ

فرار بزرگ

مؤلف: کاتی مارتون مترجم: هادی همامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات..

22,000تومان

فرمان آتش در کوهستان باختر

فرمان آتش در کوهستان باختر

مؤلف: حسین رامتین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 212 ناشر: پردیس..

15,000تومان

فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما

فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما

مؤلف: دکتر موسی نجفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 344 ناشر: آرم..

40,000تومان

قباله(کتاب،مطبوعات،چاپ)

قباله(کتاب،مطبوعات،چاپ)

مؤلف: گروه نویسندگان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: گالینگور تیراژ: 500 تعداد صفحات: 1218 ناشر: ..

120,000تومان

قبله عالم

قبله عالم

مؤلف: عباس امانت مترجم: حسن کامشاد نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 تعداد صفحات:..

110,000تومان

قضاوت تاریخ

قضاوت تاریخ

مؤلف: عبدالرحمان مجاهدنقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد صفحات: 200 ناشر:..

40,000تومان

لبنان(هویت ملی)

لبنان(هویت ملی)

مؤلف: هاشم سلیمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100 تعداد صفحات: 294 ناشر: سروش..

25,000تومان

مائو(داستان ناشناخته)

مائو(داستان ناشناخته)

مؤلف: جان هالیدی و ... مترجم: بیژن اشتری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 700 تعداد ص..

88,000تومان

مائوئیسم در ایران

مائوئیسم در ایران

مؤلف: محمود نادری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 544 ناشر: مطالعا..

50,000تومان

مادیت های معاصر

مادیت های معاصر

مؤلف: لیلا پاپلییزدی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 160 ناشر: حکم..

15,500تومان

ماموریت به ایران(ایران قاجار در نگاه اروپاییان)

ماموریت به ایران(ایران قاجار در نگاه اروپاییان)

مؤلف: مارتین هنری دانوهو مترجم: شهلا طهماسبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1100 ت..

28,000تومان

مامون

مامون

مؤلف: مایکل کوپرسون مترجم: هاشم بناء پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد ..

11,000تومان

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مؤلف: فریدون اله یاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 192 ناشر: پر..

14,000تومان

مبانی تاریخ پارتیان

مبانی تاریخ پارتیان

مؤلف: کلاوس شیپمان مترجم: هوشنگ صادقی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1500 تعداد صفح..

50,000تومان

نمایش 161 تا 180 از 258 (13 صفحه)