آموزش عالی

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند

مؤلف: جان براونی مترجم: محمد جابر بهاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد ص..

26,000تومان

آموزش عالی در جهان پیش رو

آموزش عالی در جهان پیش رو

مؤلف: مارتین ترو مترجم: آریا متین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

18,500تومان

ادغام فناوری در آموزش عالی

ادغام فناوری در آموزش عالی

مؤلف: دانیل دابلیو سوری مترجم: الهام اکبری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعدا..

97,000تومان

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

مؤلف: عماد افروغ نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 700 تعداد صفحات: 516 ناشر: پژوهشکده..

26,000تومان

اسرار تصویرسازی ذهنی صفحه شطرنج

اسرار تصویرسازی ذهنی صفحه شطرنج

مؤلف: کنستانتین چرنیشوف مترجم: دکتر مهدی دوستکام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500..

38,000تومان

الگوهای اقتدار معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

الگوهای اقتدار معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مؤلف: عثمان محمودی(سیروان) نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 201 ناشر..

30,000تومان

الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

مؤلف: حسین میرلوحی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 232 ناشر: افکار..

20,000تومان

ایجاد داشبورد مدیریتی

ایجاد داشبورد مدیریتی

مؤلف: مریم برخورداری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 322 ناشر: صفح..

17,000تومان

با هم ژنتیک بخوانیم

با هم ژنتیک بخوانیم

مؤلف: محمدحسن هدایتی امامی مترجم: نیلوفر هدایتی امامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ..

24,000تومان

بحث هایی در آموزش علوم

بحث هایی در آموزش علوم

مؤلف: تیم اسپرود مترجم: زهرا شکرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفح..

35,000تومان

برنامه ریزی آموزش و پرورش(نظریه ها،روش،فنون)

برنامه ریزی آموزش و پرورش(نظریه ها،روش،فنون)

مؤلف: علی تقیپورظهیر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 192 ناشر: آگه..

15,000تومان

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

مؤلف: محمدرضا نیستانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 262 ناشر: آم..

16,000تومان

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

مؤلف: محمدرضا نیستانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 266 ناشر: آم..

10,500تومان

تحلیل متن و گفتمان

تحلیل متن و گفتمان

مؤلف: تون آدریانوس ون دیک مترجم: پیمان کی فرخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000..

40,000تومان

جهانی شدن آموزش عالی

جهانی شدن آموزش عالی

مؤلف: پیتر اسکات مترجم: رضا فاضلی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100 تعداد صفحات:..

15,000تومان

جواهرنامه

جواهرنامه

مؤلف: محمدبن مبارک شاه مترجم: سمانه جعفری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد..

30,000تومان

حساب سیلورمن(ج1)

حساب سیلورمن(ج1)

مؤلف: ریچارد ا.سیلورمن مترجم: علیاکبر عالم زاده نوبت چاپ: 39 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1..

45,000تومان

حساب سیلورمن(ج2)

حساب سیلورمن(ج2)

مؤلف: ریچارد اسیلورمن مترجم: علی اکبر عالم زاده نوبت چاپ: 31 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 7..

48,000تومان

حیات طبیعی دانشگاه

حیات طبیعی دانشگاه

مؤلف: عباس زراعت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1500 تعداد صفحات: 480 ناشر: پژوهشکد..

48,000تومان

خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

مؤلف: نسیم جعفری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 294 ناشر: آموخته..

17,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 50 (3 صفحه)