سیاسی

10 گناه نابخشودنی در بازاریابی

10 گناه نابخشودنی در بازاریابی

مؤلف: فیلیپ کاتلر مترجم: محمد دلیلی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحا..

8,000تومان

1968(سالیکه جهان راتکان داد)

1968(سالیکه جهان راتکان داد)

مؤلف: مارک کورولانسکی مترجم: هوشنگ جیرانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 552 ..

30,000تومان

5 دوست کمبریجی من

5 دوست کمبریجی من

مؤلف: یوری مودین مترجم: احمد کساییپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1375 نوع جلد: شومیز تیراژ: 5500 تعداد صفح..

11,000تومان

«نه» گفتن کافی نیست (مقاومت در برابر شوک های جدید و به دست آوردن جهانی که می خواهیم)

«نه» گفتن کافی نیست (مقاومت در برابر شوک های جدید و به دست آوردن جهانی که می خواهیم)

مؤلف: نیومی کلاین مترجم: محمدرضا فرهادی پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 416..

45,000تومان

آتش و خاکستر (موفقیت و شکست در سیاست)

آتش و خاکستر (موفقیت و شکست در سیاست)

مؤلف: مایکل ایگناتیف مترجم: فیروز سالاریان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 201 ..

15,000تومان

آتش و خشم

آتش و خشم

مؤلف: مایکل وولف مترجم: یاسین قاسمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

39,900تومان

آتش و خشم

آتش و خشم

مؤلف: مایکل ولف مترجم: شهرزاد ضیایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

30,000تومان

آتش و خشم

آتش و خشم

مؤلف: مایکل وولف مترجم: شهرزاد ضیایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 418 ناشر: ..

30,000تومان

آتش و خشم

آتش و خشم

مؤلف: مایکل وولف مترجم: محسن عسکری جهقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد..

45,000تومان

آتش و خشم (درون کاخ سفید)

آتش و خشم (درون کاخ سفید)

مؤلف: مایکل وولف مترجم: مجتبی نیک سرشت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 400 ناشر..

32,000تومان

آتش و خشم (نگاهی به درون کاخ سفید ترامپ)

آتش و خشم (نگاهی به درون کاخ سفید ترامپ)

مؤلف: مایکل وولف مترجم: محسن عسکری جهقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 516 ناش..

45,000تومان

آتش و خشم (پشت پرده کاخ سفید ترامپ)

آتش و خشم (پشت پرده کاخ سفید ترامپ)

مؤلف: مایکل وولف مترجم: علیرضا حسینی،مهرداد مهاجر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

21,000تومان

آتش و خشم درون کاخ سفید ترامپ (کتاب پولیتیا32)

آتش و خشم درون کاخ سفید ترامپ (کتاب پولیتیا32)

مؤلف: مایکل وولف مترجم: یاسین قاسمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 399 ناشر: ت..

39,900تومان

آتش و خشم(کاخ سفید ترامپ از درون)

آتش و خشم(کاخ سفید ترامپ از درون)

مؤلف: مایکل وولف مترجم: علی سلامی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

35,000تومان

آتش وخشم شمشاد

آتش وخشم شمشاد

مؤلف: مایکل ولف مترجم: شهرزادضیایی ناشر: بهنود..

30,000تومان

آزاد اندیشی اسلامی و روشنفکری دینی

آزاد اندیشی اسلامی و روشنفکری دینی

مؤلف: اکبر هاشمی رفسنجانی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 3000 تعداد صفحات: 169 ناش..

10,000تومان

آزادی و خیانت به آزادی

آزادی و خیانت به آزادی

مؤلف: آیزایا برلین مترجم: عزت الله فولادوند نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 264..

27,000تومان

آزارشان به مورچه هم نمی رسید

آزارشان به مورچه هم نمی رسید

مؤلف: اسلاونکا دراکولیچ مترجم: نازیلا محبی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ..

19,500تومان

آشوب نشرنی

آشوب نشرنی

مؤلف: احمدمصدق ناشر: نی..

32,000تومان

آمریکای زمینگیر (چگونه عظمت را به آمریکا بازگردانیم)

آمریکای زمینگیر (چگونه عظمت را به آمریکا بازگردانیم)

مؤلف: دونالد جی.ترامپ مترجم: سمیرا محتشم و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحا..

25,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 446 (23 صفحه)